Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Spišiaci v 1. svetovej vojne (1914 - 2014)

01.07.2014 - 15.01.2015
Spišská Nová Ves, Letná 50

Cieľom výstavy je priblížiť záujemcom problematiku 1. svetovej vojny v kontexte regiónu Spiš a jeho vtedajších obyvateľov. Deje sa tak pri príležitosti 100. výročia vypuknutia tejto vojny. Tento vojnový konflikt mal nedozierne dôsledky, no i napriek tomu býva často opomínaný. Touto výstavou by sme radi, aspoň čiastočne, chceli prispieť k poznaniu tejto zložitej doby a ľudí, ktorí ju zažili takpovediac na vlastnej koži.    

 

1. 7. 2014 – 15. 1.  2015  výstavné priestory  

Národopisné múzeum v Smižanoch,

 

 

Info – tel. č. 0917 746 336, 053/4423757,

www.muzeumspisa.com, muzeumspisa@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

 

Autor koncepcie výstavy: Mgr. Larisa Tarovská

Autor výstavy: Mgr. Juraj Pavlis

 

Organizátor:
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kontakt:
053/4423757 muzeumspisa@muzeumspisa.com
Vstupná brána:
Forma:
  • výstava
Žáner:
  • história
Cieľová skupina:
  • mládež 15-18 rokov
  • dospelí
  • seniori
  • odborná verejnosť
Príloha:
Otváracie hodiny:
  • 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00
Región navštívilo 0 ľudí