Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Slovenské Nové Mesto

Hoci obec Slovenské Nové Mesto existuje oficiálne len od roku 1918, kedy sa po vzniku ČSR odčlenila od maďarského mesta Sátoraljaújhely, história osídlenia oboch brehov rieky Roňavy siaha až do 10. storočia. Vtedy v týchto miestach vznikla usadlosť Sátor-alja, doložená z písomných materiálov už v r. 1067. V 13. storočí v časoch tatárskych nájazdov bola osada zničená, opäť ju však vybudovali znovu a v roku 1261 získala od kráľa Bela IV. mestské výsady.

Mesto Sátoraljaújhely patrilo do majetku borsódskeho župana, krátky čas bolo kráľovskýcm majetkom, časť pôdy dostali darom dominikáni, ktorí tu pôsobili. V časoch husitských vojen bolo v rukách českých povstalcov. V 16. storočí jeho majiteľ Peter Perényi vybudoval opevnenie ujhélskeho zámku, už o dve desaťročia neskôr však bol zámok zničený. Dominikánov z územia mesta vyhnali v polovici 18. storočia. V roku 1756 sa mesto stáva sídlom župy, z tohto obdobia pochádza najkrajšia stavba v meste - barokový župný dom. Všetky tieto pamätihodnosti zostali po r. 1918 súčasťou maďarského mesta na pravom brehu Roňavy. Slovenské Nové Mesto na ľavom brehu, na slovenskej strane, to je približne pätina pôvodného mesta.

V Slovenskom Novom Meste si pozrite:

    pamätník M. R. Štefánika
    rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda (pôvodne synagóga)

Navštíviť sa oplatí tradičné folklórne slávnosti Tokaj v Európe - Dedovizeň, ktoré sa konajú každý rok na prelome apríla a mája.

Kontakt:
OcÚ Hlavná 79/128, 07633 Slovenské Nové Mesto

Telefón: 
056/668 35 80
Email: 
obecslov.n.m@stonline.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí