Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Ruská - kostol Povýšenia sv. Kríža

Na základe archeologického výskumu je prvý murovaný kostol so štvorcovým atypickým pôdorysom lode aj svätyne datovaný okolo 1150 – 1200. K tomuto románskemu kostolu bola v 14 stor. dostavaná gotická veža. Tento pôvodný kostol bol zbúraný a rozobraný kvôli výstavbe väčšieho kostola na tom istom mieste. Prestavba bola prevedená počas života najslávnejšieho rodáka našej obce- kapitána hradu Eger (Jáger), ktorý s posádkou asi 2000 obrancov hradu vrátane žien, felčiarov a sluhov, z celkového počtu obrancov bolo 1799 vojakov, odrazil po obliehaní medzi 11. septembrom 1552 a 18.októbrom 1552 tureckú armádu o sile 50 000 mužov, čo bolo obrovským víťazstvom kresťanského vojska, ktoré dovtedy trpelo jednu porážku za druhou. Na pol storočia tým bola stabilizovaná severná hranica Uhorského kráľovstva.
Prestavba kostola bola prevedená v štýle spájajúcom renesanciu s gotikou. Klenba svätyne je postavená v gotickom štýle, kým loď má klenbu renesančnú, ale so štukovou výzdobou imitujúcou gotické rebrovanie. V 18.stor. bola doplnená baroková veža a chór (1796). Kostol bol na začiatku 20. stor. rozšírený z kapacitných dôvodov o ďalšiu, severnú loď a nové presbytérium, postavené podľa plánov budapeštianskeho architekta Jenő Foerk – a v rokoch 1914 až 1920. Kostol je odvtedy dvojloďový, avšak s dvoma svätyňami.
Najvzácnejšími pamiatkami v kostole sú z kultúrnohistorického hľadiska dve pamiatky: sarkofág Istvána Dobóa, ktorý nechal vyhotoviť jeho syn Ferenc v čistom renesančnom slohu z červeného mramoru. Je pozoruhodné, že v egerskom hrade sa nachádzajú artefakty z mramoru identického vzhľadu. Sarkofág vznikol krátko po smrti Istvána Dobóa v roku 1572. Pochovaný bol aj s rodinou do zeme svätyne starej lode farského kostola, sarkofág bol od počiatku honosným pamätníkom slávneho vojvodu. Po odkrytí hrobov rodiny Dobóovcov a po zreštaurovaní sarkofágu bola celá rodina slávnostne uložená na večný odpočinok do sarkofágu uvedeného do pôvodnej podoby. Druhou významnou pamiatkou je kamenný oltár Svätého Kríža, ktorý je vzácnou barokovou pamiatkou vytvorenou z pieskovca datovanou do roku 1780. Na Slovensku sú len dva celokamenné barokové oltáre: v Šaštíne a v Ruskej.
Mobiliár novej lode je v historizujúcom „tirolskom“ štýle z roku 1920. Organ bol postavený firmou Rieger v roku 1907 a má číslo 1497.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 3 ľudí

Miesta v okolí