Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Projekty podporené v 1. kole Výzvy č. 1/2011

V prvom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita bolo podporených 8 projektov v celkovej sume 31.510 €.

7. júla 2011 vyhlásil Košický samosprávny kraj Výzvu č. 1/ 2011 na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita. Posledná uzávierka prijímania projektov bola 31. októbra 2011. Cieľom tejto výzvy bolo podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych a spoločenských podujatí pre širokú verejnosť na území Košického samosprávneho kraja, zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie obyvateľov kraja a zvýšiť návštevnosť Košického samosprávneho kraja prostredníctvom podpory verejných kultúrnych a spoločenských podujatí.
1. kolo Výzvy č. 1/2011 podporilo projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja v obdobiach od 19. októbra 2011 do 30. novembra 2011.
Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja, organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pokiaľ nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a/ alebo sa nezúčastňujú na hodnotení a rozhodovaní o podpore pre predložené projekty.

Prílohy: 
Výzva: