Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Projekty podporené cez TOP VÝLETY 2018

Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni (výška dotácie 12 662,71 € +

1 406,97 € vlastné zdroje)

Slovenský raj je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Najviac navštevovaný je v letnom období. Nachádza sa tu najvýznamnejšia ľadová jaskyňa na svete - Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je od roku 2000 zapísaná na Zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO. V zimných mesiacoch je však jaskyňa zatvorená a počet návštevníkov je výrazne nižší. Jednou z možností, ako využiť potenciál tejto lokality, je rozvoj bežeckého lyžovania. Lyžiarske bežecké trate sa nachádzajú na území Košického kraja, v okrese Rožňava, v katastrálnom území obce Stratená, v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa a v krátkych úsekoch aj v katastrálnom území mesta Dobšiná. Bežecké trate využívajú prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku rieky Hnilec pod masívom vrchu Duča. Sú vedené po tzv. Samelovej lúke ústiacej do Samelovej dolky a po pasienkoch južne a juhozápadne od prírodnej rezervácie Ostrá skala (970 m).

V súčasnosti areál nie je využívaný. Dôvodom sú neudržiavané, nevyznačené a strojovo neupravované trate. Neexistujú ani potrebné doplnkové zariadenia areálu – altánok, premostenie malého potôčika. Výsledkom je stagnácia rozvoja cestovného ruchu lokality i širšieho regiónu v zimnom období. Tento rok sa má všetko zmeniť. Mesto Dobšiná si stanovilo cieľ vytvoriť s pomocou dotácie z programu Terra Incognita podmienky na oživenie areálu bežeckého lyžovania v obci Stratená (časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa), ktorý sa už dlhšiu dobu na tento účel nevyužíva. Pribudnúť majú vyznačené bežecké trate a doplnkové zariadenie areálu - altánok s možnosťou sedenia, odkladania vecí, voskovania lyží a oddychu.

Koncepcia štyroch bežeckých tratí bude okruhová, čo znamená, že vnútri jedného okruhu budú umiestnené ďalšie okruhy kratších tratí tak, že každá z nich využíva jeho určitú časť. Trate sú situované v otvorenom teréne po pasienkoch a lúkach juhovýchodne až juhozápadne pod Ostrou skalou. Pri vhodnom postavení na trati, môže návštevník z jedného miesta sledovať bežcov, čo prispieva k atraktívnosti tratí aj z diváckeho hľadiska. Rozšírenie ponuky cestovného ruchu v zimnej turistickej sezóne má zároveň pomôcť predĺžiť priemernú dobu pobytu návštevníka v kraji.

Rodinné cyklovýlety zo srdca Tokaja (dotácia 8 700 € + 1 075 € vlastné zdroje)

Vinohradnícka oblasť Tokaj zažíva svoje znovuzrodenie. Občianske združenie Tokajská vínna cesta zakúpila niekoľko bicyklov, ktoré ponúka na prenájom pre návštevníkov celej oblasti. Avšak žiaden z týchto prenajímateľných bicyklov sa nenachádza vo Veľkej Tŕni. Predovšetkým v letných mesiacoch sem prichádzajú hostia na pobyty dlhšie ako 2 noci. Najjednoduchšou a zdraviu prospešnou možnosťou ako spoznať vinohradnícku oblasť sú bicykle. Návštevníci majú k dispozícii viac ako 80 km značených cyklotrás, pričom cyklovýlety je možné realizovať všetkými smermi. Práve pre nich je vhodné vytvoriť itinerár, aby spoznali bližšie celú vinohradnícku oblasť Tokaj.

Pomôcť tomu má nová požičovňa bicyklov priamo vo Veľkej Tŕni, ktorá vzniká vďaka dotácii z programu Terra Incognita. Návštevníci si budú môcť vybrať spomedzi 13 kvalitných bicyklov (5 pánskych, 5 dámskych a 3 detských),avšak k dispozícii budú aj 2 terénne kolobežky a tiež cyklovozík pre malé deti a 2 detské sedačky na bicykel. Cyklisti s obľubou navštevujú aj tufové pivnice gazdovských vinárov vo Veľkej Tŕni, avšak nemajú si kde bezpečne nechať svoje bicykle. Osadením bicyklového státia zabezpečíme, aby bicykle boli uzamknuté a návštevníci mohli poznávať aj krásy tohto regiónu pod zemou. Cez víkendy počas poslednej letnej sezóny areál historických tufových pivníc navštívilo aj viac ako 40 cykloturistov.

Pochwerk a banský skanzen (výška dotácie 13 285 € + 1 565 € vlastné zdroje)

Vysunutá expozícia Baníckeho múzea – baňa Jozef v Gelnici, sa teší sa vysokej návštevnosti a stala sa vyhľadávanou atrakciou. Mesto sa preto rozhodlo v rámci širšej podpory cestovného ruchu vytvoriť v blízkosti bane banský skanzen s banským dobovým vodou poháňaným strojom, takzvaným Pochwerkom.

Drviaci stroj Pochwerk je prvým objektom banského skanzenu. Zámerom mesta jepostaviť funkčný, pohyblivý stroj poháňaný vodou z priľahlého Turzovského jazera, ktorý v tomto regióne chýba. Pochwerk sa vďaka dotácii z programu Terra Incognita stane súčasťou expozície bane Jozef. Banský skanzen má vytvoriť areál s ukážkami banských strojov, klopačky, drviacich stolov a ukážok ďalších povrchových objektov a zariadení, ktoré sa v tomto regióne používali. Mesto plánuje skanzen naďalej rozširovať a uchovávať pre ďalšie generácie.

Pri návšteve Baníckeho múzea, banského chodníka, bane Jozefa banského skanzenu získa návštevník viacero úzko súvisiacich informácii. Zároveň pôjde o jediný zážitkový produkt cestovného ruchu svojho druhu v Košickom kraji.

Margeciansky tunel, otvorená galéria (výška dotácie 10 000 € + 1 313 € vlastné zdroje)

Margeciansky tunel bol postavený v roku 1872 v dĺžke 431 metrov. Dnes je z neho technická kultúrna pamiatka, ktorú pred časom opäť sprístupnili pre pešiu verejnosť. Obec Margecany ho čiastočne vyčistila odstarých nánosov, usadenín a bahna na chodníkoch po oboch stranách cesty vedúcej cez tunel. V blízkosti tunelasa zrealizovalo aj vyčistenie Ružínskej priehrady od naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu.

Obec Margecany má záujem vytvoriť z tunela atraktívny produkt cestovného ruchu pre návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať a navštevovať jednotlivé objekty ležiace na trase Spišsko - Gemerskej baníckej cesty. Záujemcovia budú môcť absolvovať prehliadkuso sprievodcom v útrobách výnimočnej a na Slovensku ojedinelej kultúrnej pamiatky technického charakteru. Aby bol Margeciansky tunel pre návštevníkov ešte atraktívnejší, obec tento rok začala s inštaláciou osvetlenia v celej jeho dĺžke. Ide o projekt spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.Po dokončení jednotlivé osvetľovacie telesá postupne rozsvietia artefakty vnútri tunela presne podľa toho ako bude návštevník pri prehliadke postupovať. Vďaka novému osvetleniu získa turista výnimočný vizuálny zážitok.

Pre ľudí, ktorí navštívia túto pamiatku bez sprievodcu, bude na vstupnom portáli osadená tabuľa s informáciami o histórii tunela.

 

 

 

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.