Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Program TERRA INCOGNITA - Výzva č. 1/2012

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje Výzvu č. 1/2012 na predkladanie projektov v Programe TERRA INCOGNITA.

Cieľom poskytnutia pomoci je  v súlade s cieľmi Programu Terra Incognita podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách -  Gotickej, Vínnej a  Železnej ceste.

Špecifickou prioritou tejto výzvy je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj drobnej infraštruktúry pre aktívne a kultúrno-poznávacie formy cestovného ruchu v cieľových miestach, cieľových bodoch a bodoch záujmu.

Výzva: