Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Potkaniar

06.11.2011
Sála Bábkového divadla v Košiciach Alžbetina 38, 040 01 Košice

Unikátna bábková hra podľa stredovekej legendy určená divákom od 12 rokov, mládeží a dospelým.

Organizátor:
Bábkové divadlo Tajovského 4, 040 01 Košice
Kontakt:
sepesiova@bdke.sk www.bdke.sk
Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
  • divadelné predstavenie
Žáner:
  • divadlo
Cieľová skupina:
Príloha:
Otváracie hodiny:
Región navštívilo 0 ľudí