Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

S vodáctvom prídu nové vodné dobrodružstvá

Názov projektu - Po vode za poznaním

Život obyvateľov obce Moravany bol v minulosti výrazne spätý s riekami, o čom svedčí aj erb obce – v červenom štíte na modrej zvlnenej hladine strieborný obrátený čln, v ňom vzadu sediaci strieborný muž v klobúku so zlatým, do vody vnoreným veslom. Ešte koncom 19. storočia rieka Ondava tiekla v bezprostrednej blízkosti obce a sútok Ondavy s Topľou bol pri terajšej miestnej časti obce Lučkovce. V súčasnosti rieka ponúka možnosti kúpania, splavovania, ale aj cykloturistiky, a to po ochranných hrádzach po obidvoch brehoch.

 

Hlavným cieľom projektu

 

Cieľom projektu je rozvoj vodnej turistiky na rieke Ondava spojenej so zhodnocovaním prírodného bohatstva dolného Zemplína s osobitným zreteľom na ekológiu, šport a relax. Vodná turistika bola zaradená k štyrom nosným formám cestovného ruchu, ktoré mali budovať a posilňovať obraz kraja. Táto forma turistiky pritom ponúka účastníkom bohaté zážitky nielen zo samotného splavovania, ale umožňuje im tiež spoznávať prírodu, pozorovať flóru a faunu pozdĺž celého splavovaného toku rieky. S narastajúcim záujmom o danú formu turistiky sa vytvoria predpoklady aj pre ekonomický rozvoj územia a možno očakávať zvýšený záujem o spoluprácu zo strany subjektov poskytujúcich služby.

 

Opis výstupov projektu:

 

Výstupom projektu bude turistický produkt – Po vode za poznaním. Produkt bude ponúkať tri varianty: 

  1. Krátky splav - poldenný 

  2. Stredný splav – celý deň  

  3. Dlhý splav – dva dni s prenocovaním pod stanom 

Splavovanie bude pod dohľadom odborného tímu, ktorý bude tvoriť:

  • Vodácky inštruktor – účastníkom poskytne vstupné inštrukcie o technike pádlovania/veslovania, o správaní sa na vode, o bezpečnosti.

  • Zdravotník – bude poskytovať zdravotnícke služby.

  • Biológ – bude poskytovať informácie o flóre a faune po celej dĺžke splavu 

 

Ekologický charakter projektu:

 

Projekt nezaťažuje životné prostredie. Bezmotorové člny nebudú rušiť živočíšstvo zdržiavajúce sa pozdĺž a v toku rieky. Odborný tím bude účastníkov viesť k citlivému prístupu k prírode, každé miesto vylodenia ostane po jeho opustení čisté, bez odpadkov.

 

Žiadateľ: Obec Moravany

Miesto: Moravany - Tokaj

Celkové oprávnené výdavky: 20 000 €

Výška podpory: 10 000 €

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.