Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Ochtiná - románsko-gotický kostol

Kostol je starší ako prvá písomná zmienka o existencii Ochtinej. Postavený bol v druhej štvrtine 13. storočia, Ochtiná sa prvýkrát spomína v listine z roku 1318. Chrám dozaista začali stavať už uprostred rozvinutej baníckej osady, o čom svedčí aj veľkosť jeho lode, ako aj skutočnosť, že bol emporový, t.j. že mal vyvýšený chór. Emporové kostoly sa v malých dedinkách nestavali. Je tu teda jasný dôkaz, že Ochtiná je oveľa staršia dedina ako je jej prvá písomná zmienka.

Chrám v súčasnosti patrí evanjelickej cirkvi a.v., avšak vzhľadom na jeho vek je jasné, že bol postavený ako rímsko-katolícky. V 13. storočí ešte protestantské cirkvi nejestvovali. Pôvodne bol zasvätený sv. Mikulášovi.

Kostol bol tri storočia katolícky, avšak najmä v 16. storočí celé obce údolí riek Štítnik a Slaná prechádzali na protestantskú vieru. V roku 1545 už v Ochtinej pôsobil protestantský kňaz Šimon. Keďže protestanti nezvykli v kostoloch stvárňovať svätých, celý chrám vybielili náterom rovno na fresky, čo ich de facto ochránilo na niekoľko storočí. Objavili ich až pri renovácii v roku 1894 I. Grohom, ktorý ich následne reštauroval. Ďalšie z fresiek sa našli až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Práve (2012) prešli ďalším reštaurovaním, ktoré však ešte nie je ukončené.

Počas I. svetovej vojny v roku 1916 z kostola vzala armáda zvony, čo bola bežná prax pre zabezpečenie surovín na výrobu kanónov.

Kostol je sprístupnený na požiadanie. V obci býva diakon, nemá však kostolníka a je jediným držiteľom kľúčov. Preto je vhodné dohodnúť sa o návšteve vopred telefonicky, aby bol doma. Fara sa nachádza hneď vedľa kostola.

Slavo Szabó

Telefón: 
0905 874 096
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí