Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Obnova románsko-gotického kostola vo Svinici

Ciele projektu
Zvýšiť návštevnosť kultúrnych a duchovných podujatí v historickom objekte - románsko-gotickom kostole vo Svinici. Skvalitniť služby pri podujatiach, konaných v tomto objekte, otvoriť priestory verejnosti.

Špecifické ciele projektu
Zamedziť chátraniu historického objektu, upraviť prístup k objektu,zlepšiť informovanosť  o jednotlivých kultúrnych podujatiach i o objekte samotnom. Zvýšiť úroveň a komplexnosť ponúkaných služieb.

Východisková situácia
Od poslednej rekonštrukcie ranogotického kostola vo Svinici ubehlo viac ako 40 rokov. V súčasnoti hrozí devastácia objektu od zatekajúcej šindľovej strechy, poškodeného symbolu a bleskozvodu na streche, nezasklených okien objektu, nedostatočného zabezpečenia objektu voči vandalom a zlého technického stavu vstupných dverí a prístupovej brány.
Pre komplexné poskytnutie služieb návštevníkom chýba sociálne zariadenie (vzhľadom k vyvýšenému postaveniu objektu nad dedinou). Preto je projekt  zameraný na opravu najurgentnejších miest objektu: strechu, vstupné dvere, bleskozvod, prístupovú bránu, vybudovania ekologického sociálneho zariadenia  a inštalácie informačnej tabule (pri prístupovej ceste).
Od 90-tych rokov sa tu pravidelne konajú hudobné koncerty, výstavy fotografov a výtvarníkov, tvorivé umelecké dielne pre deti a mládež. Objekt s vynikajúcim potenciálom - najmä výnimočnými akustickými vlastnosťami už nevyhovuje bežným štandardom (vlhkosť, chýbajúce sociálne zariadenia...) pre návštevníkov kultúrnych podujatí. Reformovaná kresťanská cirkev by chcela zmierniť tento havarijný stav a vzbudiť  záujem o stredoveký skvost na Above, ktorý potrebuje celkovú obnovu - možno aj odkrytie vzácnych fresiek. Reformovaná kresťanská cirkev nikdy nedostala príežitosť participovať na jeho rekonštrukcii.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Rekonštrukciou strechy, vchodových dverí a brány, opravou bleskozvodu sa zatraktívni estetický vzhľad a funkčnosť objektu. Už na ceste a smerom k objektu budú umiestnené informačné tabule. Projektom sa zamedzí devastácii objektu a naštartuje sa ním zvýšená návštevnosť  kultúrnych podujatí. Zavŕšením tohto projektu bude  podujatie Festival starého umenia a histórie Abova (20., 21. a 23. 9. 2012), ktoré má v septembri stúpajúcu návštevnosť a úroveň. Celkové prostredie, s nádhernými a vzácnymi freskami je ideálnym prostredím pre organizáciu a produkciu starej hudby, zborových, duchovných ale  aj podujatí s jazzovým programom. Pomerne rozsiahly areál okolo kostola umožňuje aj dobové rekonštrukcie a prezentácie historického života. Ranogotický kostol je pre región Abova výnimočný nielen svojou starobylosťou (pochádza z 12. storočia), ale aj polohou a nádhernou freskovou výzdobou, ktorá by si zaslúžila komplexnú rekonštrukciu.

Spôsob realizácie projektu
1. Rozvrhnutie časového harmonogramu rekonštrukčných prác.
2. Porada s odborníkmi ohľadom materiálov a postupov.
3. Rekonštrukčné práce na streche kostola - výmena  poškodených dielov  (šindľov), oprava bleskozvodu.
4. Náter strechy.
5. Inštalácia  sociálneho zariadenia.
6. Rekonštrukcia a sanácia  vstupných dverí a brány (kováčske a stolárske práce).
7. inštalácia zabezpečovacieho zariadenia.
8. Zhotovenie info tabúľ  a ich  osadenie.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Zárukou udržateľnosti sú tradičné podujatia cyklicky realizované Kultúrnym centrom Abova,
Reformovaným kresťanským zborom a Obecným úradom.
Zároveň je tu rozvojový potenciál vyplývajúci z odkrytia ďalších fresiek v interiéri a organizovania nových formátov podujatí.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 850,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí