Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

O projekte Terra Incognita

Čo je Terra Incognita

Košický samosprávny kraj sa zapojil ako hlavný partner do projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 vlastným programom Terra Incognita – Krajina nespoznaná. Tento projekt bude do roku 2013 nosným projektom všetkých aktivít KSK v oblasti kultúry. Je zároveň hlavným ideovým zámerom Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK v programovacom období 2007 – 2013 v oblasti kultúry.

Program Terra Incognita je geograficky zameraný na celý Košický kraj. Jeho dlhodobým cieľom je zvýšenie kvality života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Pri formulovaní ideovej časti programu sme vychádzali z poznatkov cestovných agentúr, že návštevníkov priťahuje to, čo je im blízke. Návštevníci Slovenska sú prekvapení nielen krásou krajiny, ale aj pre nich doteraz nepoznanou bohatou kultúrou. Pre mnohých návštevníkov je Slovensko bielym, doteraz neprebádaným miestom na mape Európy. Metropola kraja – Košice – má ako druhé najväčšie slovenské mesto osud druhých miest – vie sa o ňom podstatne menej ako o hlavnom meste. Preto je našou výzvou inšpirovať domácich i zahraničných hostí, aby bližšie spoznali Krajinu nespoznanú – Terra Incognita.

Táto neznáma a doteraz neprebádaná krajina bola v minulosti dôležitým bodom na mape Európy. V období tureckých nájazdov boli dokonca Košice druhým najdôležitejším mesto Uhorska po Budíne. Našim zámerom je preto ukázať prepojenie kultúrnych tradícií nášho regiónu s kultúrnymi tradíciami Európy prostredníctvom tematických ciest – Vínnej, Gotickej a Železnej cesty. Cesty dokumentujú spoločnú minulosť Európy a tak môžu byť blízke všetkým národom, ktoré tu žili a žijú. Pre dnešného návštevníka je to možnosť, aby si na historických cestách vybral ten úsek, ktorý ho osloví a obohatí o nové poznatky, či cenné kultúrne zážitky.

Košický kraj je nespoznanou krajinou nielen pre zahraničných návštevníkov. Mnoho ľudí s trvalým pobytom na území Slovenska má veľmi málo vedomostí a poznatkov o tunajších prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach, o zaujímavostiach. Dôraz programu Terra Incognita musí byť preto položený aj na domáceho návštevníka. Záujem domácich o svoj kraj môže byť inšpiráciou aj pre zahraničného klienta. V okamihu, keď obyvateľ kraja vie, čo môže ponúknuť a čím sa popýšiť, rastie jeho záujem podeliť sa s týmto povedomím aj ďalej.

Zuzana Bobriková

Ciele programu Terra Incognita

Hlavná téma je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen základné historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu na týchto cestách ponúknu.

Dlhodobý cieľ programu Terra Incognita

  • Zvýšenie kvality života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu, voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Špecifické ciele programu Terra Incognita

  • Zvýšenie kultúrneho zázemia, povedomia a kultúrneho vyžitia obyvateľov kraja
  • Zvýšenie kapacity aktérov a kvality poskytovaných kultúrnych služieb v regióne
  • Skvalitnenie kultúrnej, športovej a voľnočasovej infraštruktúry pre domáci a zahraničný cestovný ruch

Očakávaný dopad programu v regióne:

  • Podpora domáceho a príjazdového cestovného ruchu
  • Posilnenie lokálpatriotizmu
  • Posilnenie miestnej ekonomiky
  • Zvýšenie záujmu o šport, miestnu kultúru a históriu
  • Zvýšenie informovanosti o možnostiach turistického vyžitia v KSK
  • Posilnenie súdržnosti rodín ako základných jednotiek spoločnosti

Pridaj sa k nám

Rozoznať dobrý program od zlého je v dnešnej dobe takmer nemožné. Predsa len by sme si mali stanoviť kritériá, ktorým veríme a ktoré sa dajú ľahko definovať.

Predovšetkým dobrý program, či projekt, či aktivita vzniká prevažne priamo v mieste, kde je po nich dopyt. Ak majú Brdárčania potrebu organizovať kurz pletenia košíkov, určite si vyskúšali, že o túto aktivitu je záujem a vedia, že do ich obce nájdu záujemci cestu. Ak v Trebišove roky funguje prehliadka dedinských divadelných súborov, nemusia sa báť organizovať ju aj ďalej, pretože to robia pre ľudí, ktorí aktívne trávia svoj voľný čas a navyše ponúkajú kultúrny zážitok verejnosti vo svojom meste. Ak Košice organizujú medzinárodný maratón s tredíciou, ktorá bude čochvíľa storočná, je jasné, že majú presne zmapovaný záujem a vedia, ako osloviť záujemcov. Mohli by sme pokračovať donekonečna, pozitívnych príkladov je viac než dosť.

Príklad zle vymysleného projektu tiež nie je ťažké objaviť, nebudeme však konkrétni. Stačí, ak niekto vo veľkom meste rozhodne, že pre dedinu na okraji regiónu (a záujmu) bude najlepšie, ak sa tam urobí medzinárodná predajná výstava tiav. Je zrejmé, že do tej dedinky nikto nepríde, pretože organizátor "zabudol" na nepodstatný detail - orientačnú mapu pre prípadných záujemcov, že nik z domácich nebude potešený, pretože živú ťavu videli možno tak v ZOO alebo dokumentárnom filne, nevraviac už o tom, že dedina sa nachádza v takej lokalite, ktorá je z hľadiska počasia pre výstavu tiav úplne nevhodná.

Program Terra Incognita sa chce vydať cestou úspešných projektov. V prvom rade nám ide o to, aby sme do hry dostali ľudí, ktorí najlepšie poznajú svoju obec, mesto či región, pretože v ňom žijú a pracujú a venujú mu aj svoj voľný čas. Správne zapálení lokálpatrioti sú lepší ako manažéri a konzultanti v oblekoch a na drahých autách, ktorí netušia, kde sa nachádzajú.

Kontakty

Terra Incognita - Krajina nespoznaná
Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja - implementačný orgán programu Terra Incognita
adr.: Strojárenská 3, 040 01 Košice
tel. č.: 055/62 27 552
fax: 055/ 62 27 552
web: www.osvetake.sk

riaditeľ KC KSK
Ing. Juraj Vincej

tel. č.: 055/62 27 552

manažérka - koordinátorka
PhDr. Soňa Kostrábová
tel.č.: 055/72 99 605
e-mail: sona.kostrabova@terraincognita.sk

manažérka:
PhDr. Eleonóra Kovalčíková
tel.č: 055/72 99 606
e-mail: nora.kovalcikova@terraincognita.sk

projektoví manažéri:
Mgr. Karolína Juhásová
tel. č.: 055/62 27 552
e-mail: kaja.juhasova@terraincognita.sk

Mgr. Lenka Papugová
tel. č.: 055/62 27 552
e-mail: lenka.papugova@terraincognita.sk

Ing. Emil Ďurovčík
e-mail: emil.durovcik@terraincognita.sk

redaktor webstránky:
Jiří Zaťovič
tel.č.: 055/ 72 99 607
e-mail: jiri.zatovic@terraincognita.sk