Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Nižná Myšľa - Obecné múzeum

Nižná Myšľa – okres Košice-okolie: V historickej budove premonštrátskeho kláštora z 13. storočia sa dnes nachádza múzeum, ktoré svojim zbierkovým fondom vysoko prevyšuje tradičné obecné múzeá. V prvom rade príjemne prekvapia nálezy z vykopávok opevnenej remeselníckej osady otomansko-füzesabonskej kultúry, ktorá bola činná pred približne 3 400 až 3 700 rokmi. Všetko sú to nálezy z neďalekej lokality Várhegyi, kde prebieha systematický archeologický výskum od roku 1977. Ide o nálezisko i exponáty európskeho významu. V zbierkovom fonde sa doposiaľ nachádza približne dvetisíc nádob, päťtisíc rozličných predmetov denného užívania z bronzu, kameňa i kostí, ale tiež niekoľko ton črepov a kostry obyvateľov z doby bronzovej. Veľká časť z toho je uložená v depozitároch, múzeum plánuje postupne vystaviť čo najviac nálezov. Už teraz však zaujme napríklad 3 400 rokov starý rituálny chlieb, alebo rovnako stará detská hračka, pravdepodobne najstaršie na svete, ktorou je malý hlinený vozík.

Ďalším rozmerom múzea je prezentácia cirkevných dejín, ale tiež histórie Nižnej Myšle. I keď bol kláštor pôvodne premonštrátsky, v prvej polovici 17. storočia sa dostal do vlastníctva jezuitov. Dnes sa tu nachádza časť niekdajšej bohatej jezuitskej knižnice zo 16. až 19. storočia, dovedna 412 zväzkov. Zaujímavá je i samotná budova kláštora, pod ktorou sa nachádzajú podzemné chodby, ktoré viedli údajne až k lomu Skalka. Ich sprístupnenie verejnosti je však otázkou budúcnosti.

Z etnografických zbierok tu nájdete predovšetkým staré myšľanské kroje a tradičné vybavenie domácností z prelomu 19. a 20. storočia.

Vstup do múzea je možný na telefónnu objednávku.

Text: Slavo Szabó

Telefón: 
055 / 6980 124
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 7 ľudí