Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Nižná Myšľa

Nižná Myšľa leží asi 15 km východne od Košíc na úpätí Slanských vrchov.
Písomné pramene o existencii obce pochádzajú až zo 14. storočia. Napriek tomu patrí toto miesto medzi najstaršie osídlené lokality v našom kraji. Svedčí o tom rozsiahly archeologický výskum, ktorý tu prebiueha od roku 1977. Okrem množstva predmetov dennej potreby z rôznych časových období sa tu našli ojedinelé praveké hračky. Archeologické náleziská nie sú voľne prístupné, objavené artefakty môžete vidieť v obecnom múzeu.

Ďalšie zaujímavosti v obci:

  • Kostol sv. Mikuláša
  • Kaplnky
  • Kláštor
  • Obecné múzeum

http://www.niznamysla.sk/web/

Telefón: 
055 6980 124
Email: 
obecniznamysla@netkosice.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí