Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Košický kemping prejde vylepšením

Názov projektu - Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev

Kemping v Košiciach píše svoju históriu od roku 1988 a spoločnosť HEST CO spol. S.r.o. (žiadateľ) ho v dezolátnom stave prevzala do vlastníctva v roku 2017. Ich cieľom ho bolo zachovať a zveľadiť, aby mohol aj naďalej poskytovať ubytovacie služby pre špecifické skupiny turistov – karavanistov, auto-turistov, kemperov so stanmi a ďalších návštevníkov s možnosťou ubytovania v mobilných domoch a chatách. Od roku 2017 postupne kemping rekonštruujú odstraňovaním starých chatiek a výstavbou a kompletnou rekonštrukciou pôvodných chatiek v kombinácii s kúpou a inštaláciou nových mobilných domov. Poskytujú tak priestor pre kratšie i dlhšie pobyty s možnosťou spoznávať široké okolie Košíc. 

 

Zámery a ciele projektu:

 

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych štandardov v jedinom košickom kempe.

Hlavný cieľ naplnia prostredníctvom čiastkových cieľov:

1.      Zvýšiť počet návštevníkov v kraji a tým i zvýšiť priemernú dobu pobytu s možnosťou návštevy viacerých historických a prírodných bodov záujmu v okolí. 

2.     Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ekológiu. 

3.     Podporiť vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora. 

4.     Znížiť negatívne dopady na zmeny klímy.

Čiastkové ciele plánujú dosiahnuť realizáciou a prepojením nasledujúcich aktivít v našom kempe: V oblasti ekologickej prezentácie kempu plánujú výsadbu stromov v areáli a vytvorenie bylinkovej a zeleninovej záhrady v spolupráci s miestnym záhradníctvom. Informačné tabule budú obsahovať základné informácie o rastlinách, ale aj tipy a rady pri ich využívaní. Inštalovanie odkvapových rúr a zachytávacích nádrží na dažďovú vodu patrí medzi ich priority v environmentálnej oblasti. Oddychové zóny v areáli kempu sú naplánované v podobe drevených altánkov s vybavením krbu, lavíc a stolov. V spolupráci s miestnymi ornitológmi vypracujú atraktívne viacjazyčné info-tabule a zakúpením ďalekohľadov umožnia hosťom pozorovanie vtáctva. Podporu športových aktivít podnietia zakúpením exteriérových fitnes prvkov a deťom ihrisko s drevenými prvkami.

 

Opis výstupov projektu:

 

  • bylinková a zeleninová záhradka,

  • tabuľa s voňavým bylinkovým príbehom,

  • výstavba stromov v areáli,

  • drevený altánok s lavicami, stolmi a krbom,

  • externé fitness prvky,

  • ekologická nádoba na dadovú vodu s odkvapovou rúrou, 

  • organizovanie interaktívnych podujatí so zapojením miestnych aktérov,

  • ďalekohľady na pozorovanie vtáctva

 

Ekologický charakter projektu:

 

Projekt “Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev” nezaťaží životné prostredie, ale naopak, jednotlivé jeho časti prispejú k environmentálnemu posilneniu okolia. Ohľaduplné ku prírode bude najmä vysadenie stromov, založenie bylinkovej a zeleninovej záhrady so vzdelávacími prvkami s cieľom umocniť v návštevníkoch náklonnosť k prírode. Využitie dažďovej vody zachytením do nádob má silný ekologický aspekt. Exteriérové fitnes prvky a detské ihrisko nezaťažia životné prostredie, ale poskytnú priestor na relax, šport, zábavu. Drevené altánky s príslušenstvom a krbmi budú naprojektované v súlade so životným prostredím a osadenie smetných košov bude prípravou pre zabránenie znečistenia okolitej prírody. Pozorovanie vtákov v búdkach, kŕmidlách i na okolitých stromoch, podporí v spolupráci s ornitológmi a tabuľami s informáciami o výskyte vtákov v okolí, ochranárske sklony v návštevníkoch a hosťoch kempingu.

 

Žiadateľ: HEST CO spol. s.r.o.

Miesto: Kemp Košice

Celkové oprávnené výdavky: 21 780 €

Výška podpory: 10 000 €

 

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.