Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Morské oko (Remetské Hámre)

Súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat je Národná prírodná rezervácia Morské oko. Nachádza sa v katastroch obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica. Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1984 ako unikátny biotop s plochou necelých 109 hektárov, pričom vodná plocha zaberá 13,8 hektára. Jazero sa nachádza v nadmorskej výške 619 metrov nad morom a jeho najhlbší bod má (podľa výšky hladiny) 25 metrov.

Morské oko vzniklo v časoch sopečnej činnosti pohoria a zosuvom horských masívov bola vytvorená prírodná barikáda zachytávajúca vodu s jediným odtokom potoka Okna. Súčasný priehradný múr bol postavený až v osemdesiatych rokoch 19. storočia, čím sa výrazne zvýšila vodná hladina.
Prístup k jazeru je od obce Remetské Hámre asfaltovou cestou až na blízke parkovisko. Možno sa k nemu dostať aj po zelenej, neskôr červenej turistickej značke z obce Poruba pod Vihorlatom.  Asi polhodinku prechádzky od Morského oka sa nachádza menšie jazero – Malé morské oko. Vedia tadiaľ turistická značka aj na výnimočný skalný útvar s nádherným výhľadom - Sninský kameň. Z obce Remetské Hámre vedie k Morskému oku osem kilometrov dlhý náučný chodník. Rezervácia je zahrnutá do ochrany Natura 2000.
Medzi živočíšnymi druhmi, ktoré žijú v rezervácii, sú najvzácnejšie: vydra riečna (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), fúzač alpský (Rosalia alpina), vlk dravý (Canis lupus) a ďalšie. V jazere okrem iného žije pstruh potočný, čerebľa pestrá a slíž severný.

Autor: text a foto Slavomír Szabó

Príloha:
Región navštívilo 13 ľudí