Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Pri Morskom oku sa budete môcť vzdelávať

Názov projektu - Morské oko – prírodovedná učebňa

Morské oko, ako súčasť Vihorlatského pralesa zapísaného v zozname UNESCO, je jednou z najkrajších lokalít v Košickom samosprávnom kraji. Je to územie s najprísnejšou ochranou prírody a obrovským záujmom turistov. Občerstvovacie služby tu poskytuje jediný subjekt - Bufet Morské oko, ktorý funguje od roku 2006.

Zriadenie a prevádzkovanie Bufetu Morské oko značne zvýšilo počet turistov/návštevníkov v tejto lokalite. Avšak dnešná doba si vyžaduje neustále skvalitňovanie a rozširovanie ponuky služieb a vytváranie nových produktov pre návštevníkov a turistov.

 

Hlavným cieľom projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nového produktu pre návštevníka a zvyšovanie kvality už existujúcich služieb v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Morské oko, a to vybudovaním exteriérovej prírodovednej učebne pri Bufete Morské oko. Bufet je súčasťou Chaty Morské oko, kde si turisti/návštevníci nielen oddýchnu, ale zaujímavým spôsobom získajú nové informácie a vedomosti, týkajúce sa prírody a ekológie. Realizácia tohto projektu prispeje k zlepšeniu služieb poskytovaných v NPR Morské oko, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie návštevnosti okresu Sobrance i regiónu dolného Zemplína a zvýši sa jeho ekonomická výkonnosť aj konkurencieschopnosť a prispeje to k rozvoju cestovného ruchu.

Zriadením exteriérovej prírodovednej učebne sa vytvorí priestor, ktorý bude využiteľný nielen ako zdroj zábavy a ako voľnočasová aktivita, ale aj ako zdroj získavania kvalitných informácií o tejto lokalite.

 

Opis výstupov projektu:

Výstupom tohto projektu bude 

  • vybudovanie exteriérovej prírodovednej učebne, ktorá bude pozostávať:

    • zo 6 exteriérových edukačných hier s drevenými lavičkami 

    • a 5 edukačných lavičko-stolov určených pre všetky vekové kategórie turistov. 

 

Všetky exteriérové edukačné hry budú mať sedlovú striešku, pozinkované oceľové kotvy a budú naimpregnované. Všetky vnútorné časti hier budú vyrobené z extra kvalitného hliníkového materiálu v kombinácii s tvrdeným lakom (jedinečná technológia). Drevené nosné konštrukcie budú vyrobené z extra kvalitného smrekového dreva.

 

Ekologický charakter projektu:

Exteriérová prírodovedná učebňa svojim návrhom a realizáciou spĺňa všetky kritéria, aby sme toto prostredie využili v prospech jeho ochrany, pretože čím viac informácii návštevník/turista jednotlivými aktivitami získa, tým viac sa bude snažiť túto lokalitu obdivovať a hlavne chrániť. V projekte je navrhovaná aj tabuľa s napájaním batérie solárnym panelom a veternou mini turbínou, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

 

Žiadateľ: Zlatica Madarasová - majiteľka - Bufet Morské oko

Miesto: Národná prírodná rezervácia Morské oko

Celkové oprávnené výdavky: 18 584 €

Výška podpory: 16 594 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.