Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Mladí rečníci si zmerajú sily v Michalovciach

12.05.2016
Gorkého 1, Michalovce

Zemplínske osvetové stredisko organizuje regionálnu postupovú súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Jej poslaním je rozvíjať verbálno – komunikačné zručnosti, formovať vzťah detí a mládeže k rodnému jazyku. Táto súťaž učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
  • prednes
  • súťaž
Žáner:
  • literatúra a knihy
Cieľová skupina:
  • školáci 6-15 rokov
  • mládež 15-18 rokov
Otváracie hodiny:
  • 8:30

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí