Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Medzev - Hámor Zlatná dolina

Národnú kultúrnu pamiatku Medzev - Hámor v Zlatnej doline objavíte pri ceste z Medzeva do Štósu, keď zabočíte do Zlatej doliny a necháte sa viesť cestou pri potoku.

Kováčske hámre v Medzeve predstavujú typ jednokladivového dvojohniskového hámra, s dvoma vodnými kolesami s horným tzv. zadným dopadom vody. Väčšie koleso poháňa, resp. dvíha chvostové kladivo (Schwanzhammer), menšie otáča brúsny kameň. Budovy hámrov sa stavali v údoliach na prítokoch rieky Bodvy podľa jednotného princípu. Umelým kanálom sa voda privádzala do vodnej nádrže, nazývanej tajch, a viedla sa náhonom, masívnym dreveným žľabom, resp. skriňou na lopatky vodných kolies. Vlastná budova hámra je prízemná kombinovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu, postavená z kameňa. Pri hámri stála pôvodne aj menšia dvojpriestorová murovaná stavba na uskladnenie materiálu a drevného uhlia. Hámorníci z Medzeva si zachovali prvky osobitnej kultúry a jazyka, sú príslušníkmi nemeckej etnografickej skupiny Mantákov. Hámre sa označovali menami vlastníkov, ako bol povyše na Zlatom potoku (Goldseifen) hámor Bröstlov.
V obci sa Ján Bröstl venuje umeleckému kováčstvu. Vo svojom až 420-ročnom hámri Zlatná dolina dodnes taví a spracúva výtvory na špeciálnom buchare.
Staručký hámor (dielňa na spracúvanie kovov kutím), ktorý je jediným fungujúcim v celej Európe, Ján Bröstl zdedil a dal do poriadku. Venuje sa nie len výrobe náradia, ale aj výrobe svietnikom, sošiek a rôznych ozdobných predmetov.

Objekt je prístupný podľa dohody, vstupné nie je určené. Po prehliadke s výkladom budete mať možnosť kúpiť si niektorý z výrobkov, vyrobených na historických zariadeniach v hámri.
Sprievodca, kontakt: Ján Bröstl, Štóska 56, 044 25 Medzev,

Telefón: 
055/466 34 00
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 1 ľudí