Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Medzev

Už v roku 1272 sa Medzev spomína ako banícka osada. Rozporestierala sa na svahoch Slovenského rudohoria. Zakladateľmi boli pravdepodobne nemeckí prisťahovalci, ktorí prišli oživiť tento priestor po ničivom pustošené Tatárov. V rokoch 1366 - 1370 žiadali obyvatelia Medzeva o právo zriadiť hámre na spracovanie železa. Napriek tomu, že Medzev mal výsady kráľovského baníckeho mestečka, patril do majetku premonštrátskeho kláštora v Jasove, čo vyvolávalo napätie medzi mešťanmi a rádom. V 15. storočí sa obyvatelia Medzeva pridali k bratríckemu vojsku Jána Jiskru, ale ani to neprinieslo riešenie. V ďalšom období boli vzťahy mestečka a premonštrátov riadené zmluvami, v ktorých boli vymedzené právomoci jednej i druhej strany.
V 17. storočí sa v Medzeve rozmáhala remeselná výroba a zakladali sa cechy. Svedčia o tom cechové zástavy z tohto obdobia, ktoré sa dnes nachádzajú v medzevských kostoloch.
Najväčší rozmach zaznamenal Medzev v 19. storočí, kedy tu žilo 3424 obyvateľov (1828) a pracovalo 109 hámrov (1896).
V súčasnosti žije v Medzeve priblžne 3.700 obyvateľov, z ktorých sa asi 17 % hlási k nemeckej národnosti. Jej najvýraznejším prejavom, popri zvykoch a tradíciách je mantácke nárečie.

Priamo na mesto nadväzuje Šugovská dolina, kde sa nachádza Ranč Šugov, kde okrem ubytovacích a stravovacích možností ponúkajú jazdy na koňoch.

V Medzeve sa nachádza múzeum – funkčný Hámor, Múzeum kinematografie a hvezdáreň.

Adresa: Mestský úrad Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev

Telefón: 
055 466 3105
Email: 
mesto@medzev.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 1 ľudí