Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Markušovce - skalný hríb

Markušovský skalný hríb sa nachádza pri rieke Hornád asi 5 kilometrov východným smerom od obce Markušovce. Svojmu názvu je verný v tom zmysle, že na pohľad pripomína obrovskú hubu z kameňa. Vysoký je približne osem metrov a priemer jeho „klobúka“ je cca tri metre. Vznik takéhoto nevšedného tvaru zapríčinila skutočnosť, že sa na danom mieste stretajú dve rôzne geologické vrstvy. „Nohu“ tvorí drobivý hrubozrnný treťohorný zlepenec a „klobúk“ zasa tvrdší jemnozrnný zlepenec. Vplyv vetrov, dažďov a mrazov sa výraznejšie prejavuje na „nohe“, ktorá rýchlejšie zvetráva, či môžeme povedať, že sa rýchlejšie obrusuje, stenčuje. „Klobúk“ je voči prírodným vplyvom odolnejší.

Markušovský skalný hríb nie je jediným chráneným prírodným výtvorom na okolí. Patria tu aj Markušovské steny. Strmé skalné bralá sú viditeľné nad Hornádom už z obce. Oproti hríbu sú mladšie, pochádzajú z čias štvrtohôr, avšak rovnako vďaka vplyvu vodnej, veternej a teplotnej erózie vytvárajú rôzne bizarné tvary.

Slavo Szabo

Príloha:
Región navštívilo 7 ľudí