Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Markušovce: Gotický kostol sv. Michala

Obec bohatá na notoricky známe pamiatky ukrýva aj menej známy klenot - kostol sv. Michala. Od roku 1993 je súčasťou chránenej pamiatkovej zóny.

Kostol stojí na kopci pri hrade a predstavuje typickú ukážku sakrálnej gotiky. Najstaršie časti kostola stáli už v 13. storočí. V roku 1484 pristavali severnú loď a v roku 1500 južnú.

V roku 1773 zasiahol obec veľký požiar, ktorý počkodil aj hrad aj kostol. Pri prestavbe bol zachovaný gotický charakter chrámovej lode, veža už ale bola postavená v barokovom slohu. V roku 1882 veža opäť zhorela, opravili ju, ale začiatkom 20. storočia do nej udrel blesk a tak ju stavali tretíkrát, tentoraz do dnešnej podoby v neogotickom slohu.

Interiér kostola je vybavený barokovými oltármi, organ vyrobila v povojnovom období firma Rieger.

Kostol je obkolesený fortifikačným múrom s barbakanmi. Toto miesto v minulosti slúžilo ako útočisko obyvateľov obce a ochrana pred nepriateľmi. Nešlo iba o Tatárov a Turkov, svoju daň si vyberali aj Jiskrovci, či neskôr, v časoch 30-ročnej vojny a protihabsburských povstaní žoldnieri najatí do rôznych vojsk. V tomto priestore boli pochovávaní kňazi a významní obyvatelia obce, v Markušovciach najmä predstavitelia rodiny Mariássy.

Telefón: 
053 4498 111
Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí