Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Markušovce

Obec leží 7 km od Spišskej Novej vsi, v Hornádskej kotline. Prvé doložené správy o obci pochádzajú z r. 1289, staršie - nepriame zmienky o obci Markušovce pochádzajú zo začiatku 12. storočia, kedy sa dedina spomína akohraničná osada a strážna obec. Markušovce boli v trvalej majetkovej držbe jednej z najznámejších východoslovenských feudálnych rodín - Mariássyovcov a patrili jej až do zrušenia poddanstva.
Neskororománsky kostol z konca 13. storočia bol viackrát prestavovaný, ale zachovali sa na ňom viditeľné architektonické prvky jednotlivých prestavieb.Na prelome 15. a 16. storočia majiteľ panstva zrekonštruoval aposilnil existujúci stredoveký hrad. Počas bojov o uhorský trón medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským sa Mariássyovci pridali na stranu Zápoľského. Po jeho porážke Habshurgovci majetok Mariássyovcovskonfiškovali a Levočania Markušovský hrad podpálili a zničili.
V druhej tretine 16. storočia však panstvo už opäť patrilo slávnemu rodu. Pavol dal hrad obnoviť v renesančomslohu a zhruba v tejto podobe hrad poznáme aj dnes. Zaujímavosťou je, že už v r. 1567 tu bola zriadená zemianska škola, na ktorej vyučoval výkvet vtedajších vzdelancov.
Okrem spomínaných dominánt je v obci 10 kaštieľov v rôznej podobe. Najzachovalejší je opevnený renesačný kaštieľ, sídlo múzea nábytku a v jeho parku letohrádok Dardanely, v ktorom je umiestnená expozícia starých hudobných nástrojov.

Telefón: 
053/449 8108
Email: 
obec@markusovce.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí