Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Margecany - cestný tunel

Cestou z Margecian do Košíc vedie železničná trať cez Bujanovský tunel. Je to najdlhší dvojkoľajný tunel na Slovensku. V dĺžke 3410 m vedie pod kopcom Suchý vrch a Bujanov. S jeho výstavbou sa začalo vo februári 1951 a do prevádzky bol odovzdaný na jeseň v roku 1955. Nová trať tak nahradila pôvodnú Košicko-bohumínsku železnicu z roku 1872, ktorej časť po vyústení zo starého tunela pokračovala smerom na Košice po dne súčasnej Ružínskej priehrady.
Pôvodný tunel pre jednu koľaj, zvaný Margecanský, bol vybudovaný v roku 1872, je dlhý 421 m. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený. Pre železničnú dopravu slúžil do roku 1955, potom bol prebudovaný na cestný a dnes spája obec Margecany a zaniknutú obec Ružín, dnes rekreačnú oblasť pri brehu rovnomennej priehrady. V roku 1985 bol zapísaný na zoznam technických pamiatok Slovenska.

Príloha:
Región navštívilo 9 ľudí