Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Manuál publicity programu Terra Incognita

Pri používaní logo programu Terra Incognita a pri vytváraní propagačných materiálov sa riaďte podľa nasledujúceho manuálu.

Tento manuál je voľne stiahnuteľný. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na adrese info@terraincognita.sk.

Prílohy: 
Výzva: