Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Malá Tŕňa

Ak cestou z Trebišova do Slovenského Nového Mesta odbočíte asi 5 km za Čerhovom doľava, privedie vás tátoodbočka do obce s názvom Malá Tŕňa. Je to jedna zo 7 obcí, ktoré patria k slovenskej Tokajskej vínnej oblasti. Že ste vo vinárskej dedine uvidíte ihneď - všade naokolo sa rozprestierajú vinice a dominantu obcetvoria tufové vínne pivnice.

História Malej Tŕne siaha do hlbokej minulosti - pravdepodobne prvá zmienka o obci pochádza už z r. 1067. Zaujímavé je, že o pestovaní viniča v tejto oblasti existujú záznamy už z r. 1248. Darovacou zmluvou od kráľaBela IV. dostal vinice v tejto oblasti do vlastníctva spišský prepošt. Počas tureckej nadvlády v 16. storočí bola dedina vystavená opakovaným pustošivým nájazdom Tatárov, kvôličomu Tŕňa takmer zanikla. Približne v tomto období začali vznikať aj dnes svetoznáme tufové pivnice, ktoré poskytovali obyvateľstvu ochranu pred tatárskym vyčíňaním. V 17. storočí na dedinu, vtedy majetok Rákocziovcov, zaútočili cisárske vojská a vyplienili tufové pivnice,ktoré sa medzičasom stali ideálnym skladom pre víno.Po protihabsburských povstaniach na celý región zaútočila morová epidémia a existencia Malej Tŕne bola opäť ohrozená. Aj tieto rany však obyvatelia prekonali a už v r. 1787 žilo v obci 374 ľudí. Aj v neskorších sčítaniach sa opakujú podobné čísla, počet obyvateľov stúpol na dnešných 444 až po 2. svetovej vojne.Po vzniku ČSR sa do nej začlenila aj Malá Tŕňa, v r. 1924 tu bola založená stanica Výskumného ústavu vinárskeho. V čase druhej svetovej vojny patrila Malá Tŕňa na základe viedenskej arbitráže Maďarsku, po oslobodení v decembri 1944 bola vrátená späť do Československa. Krátky čas tu fungovalo Vinohradnícke družstvo Tokaj (1946 - 1952), v r. 1953 začalo násilné združstevňovanie. V r. 1964 bola Malá Tŕňa zlúčená so susednou Veľkou Tŕňou, obe obce sa rozdelili až v r. 1991.

Pozornosť si zaslúži evanjelický kostol, postavený v renesančnom slohu v r. 1656, ktorý bol v r. 1848 klasicisticky prestavaný a stojí na základoch staršieho gotického kostola. Vnútri sa nachádza rad cenných pamiatok, napríklad renesančná patronátna lavica, barokovo-klasicistická truhlica na cirkevné rúcha či vzácne renesančné bohoslužobné cínové krčahy z rokov 1650 a 1696.

V obci sa nachádza aj kaštieľ, postavený začiatkom 18. storočia, žiaľ 20. storočie (najprv stanica výskumného ústavu, neskôr družstvo) sa na jeho vzhľade brutálne podpísali. Zaujímavý je svojimi podzemnými pivničnými priestormi, ktoré sú vyhĺbené v tufe.

Telefón: 
056/679 33 51
Email: 
obecmalatrna@kid.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí