Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Lúčka

Lúčka sa prvýkrát v písomnostiach spomína v roku 1406, keďže však nad obcou dodnes stoja zvyšky ranogotického kostola z 13. storočia je zrejmé, že toto miesto bolo obývané už predtým. Pretože obec leží v Slovenskom krase, oddávna známom výskytom rúd, jej obyvatelia sa živili najskôr pálením dreveného uhlia (používalo sa pri spracovaní rúd) a neskôr sa aj sami zapojili do ťažby železnej rudy. Najslávnejšie obdobie zažila Lúčka v 19. storočí, keď tu dal gróf Andráši postaviť zlievareň.
Obec má spracovanú kroniku od roku 1406.
Najvýraznejšou zaujímavosťou sú už spomínané ruiny ranogotického kostola nad obcou, ktorý slúžil na ochranu obyvateľov z okolia počas nebezpečných rokov. Pretože kostol pravdepodobne dobyli a zničili bratríci dostal označenie husitský.

Telefón: 
058/797 91 21
Email: 
obeclucka@gmail.com
Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí