Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Lesný kúpeľ, pri ktorom sa nezamočíte

Názov projektu - Lesný kúpeľ

Základným cieľom žiadateľa - občianskeho združenia Lesná pedagogika je prostredníctvom zážitkového učenia a zmyslového vnímania prírody rozvíjať osobnosť človeka, pomocou environmentálneho vzdelávania zameraného na spoznávanie sveta, objavovanie prírody a života v lese vytvárať správny hodnotový rebríček detí, mládeže a dospelých, ich postojov a vzťahov k prírode, k lesu, k človeku a k sebe samému.  

Od vzniku občianskeho združenia sa venujú budovaniu environmentálneho povedomia ľudí rôznych vekových skupín. V poslednom desaťročí celá spoločnosť pociťuje stále väčší tlak v tejto oblasti, všetci hovoria o klimatických záťažiach, nedostatočnej environmentálnej gramotnosti, o chronických civilizačných ochoreniach, nesprávnom životnom štýle. Ich reakciou na vzniknutú situáciu je trvalý apel na racionálnu ochranu prírody a lesov, pomalší a nekonzumný spôsob života, trvalo udržateľné využívanie všetkých zdrojov. 

Realizujú aktivity zamerané na podporu trvalo udržateľného konceptu života v celej jeho škále. Ich činnosť je orientovaná na deti predškolského a školského veku, spolupracujú však aj so staršou mládežou a dospelými. Počas ich pôsobenia spolupracovali s mnohými materskými, základnými a špeciálnymi školami ako aj inými organizáciami, ako sú knižnice, detské domovy, stavovské organizácie či firmy. 

 

Hlavným cieľom projektu

 

Zámerom projektu je priniesť účastníkom nový druh nemasového, ekologického produktu cestovného ruchu s novými zážitkami a poznatkami. 

 

Lesný kúpeľ je v slovenskom prostredí úplne nový, inovatívny produkt ekologického turizmu, ktorý si so svojou dlhou tradíciou vo svetovom meradle nachádza stále stabilnejšie miesto v mnohých európskych krajinách. Lesný kúpeľ je druh aktivity, ktorá prináša účastníkom mnohé zdravotné benefity, zvyšuje ich environmentálne poznanie, ekologické cítenie a vzťah k trvalej udržateľnosti. Lesný kúpeľ pomáha eliminovať úzkostné a panické poruchy, duševné choroby, stres, bolesti hlavy, depresiu, ischemickú chorobu srdca, syndróm vyhorenia a chronický stres, ťažké vyčerpania, vzťahové a profesionálne krízy, vnútorné blokády, ale ja krátkozrakosť, meniskálne problémy, lesný kúpeľ preukázateľne posilňuje imunitný systém, podporuje hojenie a regeneráciu, zmierňuje poruchy spánku, zlepšuje koncentráciu, zmierňuje dýchacie ťažkosti a pľúcne ochorenia, znižuje krvný tlak a hladinu cukru v krvi, zvyšuje zabíjačské bunky („kill cells“) tela, zmierňuje zápalové procesy v tele, podporuje tvorbu látky na ochranu srdca, zvyšuje celkovú pohodu fyzickú a psychickú pohodu človeka.

 

Opis výstupov projektu:

 

V rámci projektu vybudujú 

  • 2 lesnoterapeutické okruhy, na ktorých plánujú realizovať terapiu lesného kúpeľa. 

  • Na týchto trasách vybudú infraštruktúru nenarušujúcu lesné prostredie, lesnoterapeutické chodníky s oddychovými miestami. 

  • Na jednom okruhu vytvoria ohnisko s miestami na sedenie

  • na druhom okruhu bude vybudovaný drevený prístrešok s ohniskom a miestami na sedenie pre 15 účastníkov aj so stolíkmi, pre aktivity lesnej terapie a fytoterapie. 

 

Ekologický charakter projektu:

 

V samotnej terapii shinrin yoku, v lesnom kúpeli, je hlboko zakorenené ekologické využívanie zdrojov. Šírenie týchto myšlienok je prínosom k budovaniu environmentálneho povedomia obyvateľov našej krajiny. Poskytovanie aj odborných informácií z oblasti ochrany životného prostredia, zdravého životného štýlu a trvalo udržateľného využívania zdrojov je jedným z pilierov lesnoterapeutických podujatí.

Infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu využíva ekologické materiály z obnoviteľných zdrojov, samotný prístup k vybudovaniu terapeutických trás v plnej miere rešpektuje prírodné danosti lesného prostredia a v minimálnej miere zasahuje do krajiny. Cieľom lesného kúpeľa je poskytnúť účastníkom terapiu, pri ktorej sú v lese sami so sebou, v sprievode lesného terapeuta, bez akýchkoľvek iných rušivých “príliš civilizovaných” vplyvov.

Pri praktickej časti lesného kúpeľa je pre žiadateľa absolútne prirodzené vyhýbať sa plastom a využívať prírodné, recyklované a recyklovateľné materiály a suroviny.

 

Žiadateľ: Lesná pedagogika

Miesto: Lesné pozemky spoločnosti LESY VINNÉ, s.r.o. a turistické zariadenia v blízkosti Vinianskeho jazera. 

Celkové oprávnené výdavky: 13 348 €

Výška podpory: 12 013 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.