Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Leles

Jedna z najstarších písomných zmienok o osídlení nášho kraja sa vzťahuje k obci Leles. Už z roku 1182 máme doklad, že tu bol založený kláštor premonštrátov. Najmä vďaka tejto skutočnosti sa stal Leles administratívnym centrom celého okolia. Kláštor slúžil ako hodnoverné miesto, teda miesto, kde sa overovala pravosť listín, potvrdzovali zmluvy a kde bolo archivovaných množstvo dokumentov.
Okrem gotického kláštora (niekoľkokrát prestavovaného) tu nájdeme gotický kostol Nájdenia svätého kríža a klasicistický reformovaný kostol z 19. storočia. Neďaleko obce stojí kamenný most sv. Gottharda, ktorý postavili v 14. storočí - vtedy nad korytom rieky Tisa, ktoré však bolo presmerované vodohospodárskymi zásahmi v 19. storočí.

Telefón: 
056/63 62 565
Email: 
leles62@hotmail.com
Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí