Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Kunova Teplica

Písomná zmienka z roku 1243 hovorí o darovaní obce pánom z rodu Ákošovcov. Typicky poddanská obec sa začala rozvíjať až v 18. storočí, s rozvojom baníctva a spracovania rúd na Gemeri. V Kunovej Teplici stáli dve vysoké pece a koncom roka 1895 bola produkcia surového železa 2 tisíc ton.
Obec svoj názov získala podľa telých prameňov (Zúgó - Hučiaca a Teplica), ktoré tu vyvierajú a sú typickým znakom krasového územia.
Neďaleko obce sa nachádza jaskyňa, ktorá je však verejnosti neprístupná a okrem nej Zvonivá diera - Zvonica -vyše 100 metrov hlboká priepasť s jaskynným systémom.
V obci sú k dispozícii stravovacie i ubytovacie kapacity.

Telefón: 
058/ 788 25 20
Email: 
ocukt127@gmail.com
Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí