Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Krompachy - kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu

Pôvodne gotický rímskokatolícky kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu v Krompachoch postavili a konsekrovali v roku 1424. Už na konci 15. storočia bol kostol prebudovaný. Po požiari, ktorý zničil kostol, ale aj faru, postavili nový chrám v barokovom slohu. Stavbu dokončili v roku 1774. Budobu fary dokončili v roku 1780.

Drevené rokokové lavice pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Krstiteľnica bola vyrobená roku 1872 v Levoči.
V roku 1912 bol kostol vymaľovaný Júliusom Adamom. Vitráže Pána Ježiša, Panny Márie a sv. Jána zhotovil Walfes Gida.
Terajší hlavný oltár vyrezal Jozef Rifesser, oltárny rezbár z mestečka St. Ulrich Groden z Tirolska v roku 1912. Dnes sa táto časť Tirolska nachádza v severnom Taliansku. Tento autor vyrezal aj bočné oltáre a kazateľnicu. Na farskom úrade sa zachovala kúpnopredajná zmluva o diele.
Organ bol vytvorený Ottom Riegerom, mal byť dokončený 27. septembra 1914, na deň baníckej ofery, ale z dôvodu vypuknutia vojny bol dopracovaný až v septembri 1915. Bol vyrobený presne na mieru podľa požiadaviek farnosti v Budapešti, tiež sa nachádza zmluva o vyhotovení organa. Organovú skriňu zreštauroval Alexander Koreň v roku 1999.
Autorom štrnástich zastavení krížovej cesty z roku 1930 bol Jozef Neškudla.

Raritou je, že sa zachovali farské matriky od roku 1638. Dnes sú uložené v Štátnom archíve v Levoči.

Autorom modelu kostola v reze je pán Martin Borbely z Krompách.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí