Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Krompachy

Prvýkrát sa objavuje zmienka o Krompachoch na listine kráľa Bela IV. z roku 1282. Vtedy patrili Spišskému hradu. Už v 14. storočí sa dozvedáme o obchode s meďou. V r. 1602 získavajú Krompachy pozíciu slobodného kráľovského mesta, čo svedčí o ich významnom postavení. V poslednej tretine 17. storočia po kuruckom povstaní sa pánmi Krompách stávajú Csákyovci. Ich vláda nad mestom trvá až do r. 1849, kedy sa A. V. Csáky vzdal všetkých nárokov voči mestu.

Prírodné bohatstvo v podobe medených a železných rúd predurčili Krompachom charakter banského mesta. Baníctvo a spracovanie rudy boli po dlhé stáročia najdôležitejším zdrojom obživy miestneho obyvateľstva a znamenali preň zároveň aj istotu. Na prelome 19. a 20. st. bola v Krompachoch najväčšia železiareň v Uhorsku. V roku 1889 tu bola vybudovaná prvá vodná elektráreň na území Slovenska. Napokon, dodnes tu fungujú Kovohuty a ďalšie podniky zamerané na spracovanie kovov.

O postavení mesta v minulosti svedčia aj významné pamiatky, ktoré v ňom nájdeme:

  • klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu z roku 1774
  • evanjelický kostol
  • kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1776
  • baroková kúria zo 17. storočia (dnes penzión)
  • pamätník Krompašskej vzbury a administratívna budova bývalých železiarní
  • starý železiarsky hámor na Starej Maši
  • prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku

Nemenej atraktívny je výpočet významných osobností, ktoré sa v Krompachoch narodili alebo tu pôsobili.

Kontakty:
Adresa: Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
Tel.: 053/419 22 11

Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí