Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Kráľovský Chlmec

O Kráľovskom Chlmci, meste na juhu Zemplína v okrese Trebišov existuje prvá zmienka v zakladacej listine neďalekej obce Leles. Používa sa tu pomenovanie Helmech, čo je asi jedna z prvých podôb názvu mesta. Osada bola majetkom rádu premonštrátov. V 14. storočí tu už existuje vyspelé sídlo s gotickým kamenným kostolom a právom trhu, čo veľmi napomohlo jeho rozvoju. V polovici 15. storočia je Kráľovský Chlmec zemepanským sídlom, ktoré má svoj erb a pečať.

Pozícia mesta bola zaujímavá aj pre Perényiovcov, ktorí si tu začiatkom 16. storočia postavili hrad (na vŕšku nad mestom). Koncom toho istého storočia však dali hrad zbúrať a tak tu dnes zostalo iba niekoľko múrov. V 17. storočí patrilo mesto k Sedmohradskému kniežatstvu a z tohto obdobia tu zostal kaštieľ, ktorý dala postaviť vdova po Františkovi Rákoczim I. V 2. polovici 19. storočia sa mesto stálo sídlom okresu a jeho význam vzrástol. Trvalo to však len do administratívnosprávnej reformy v r. 1960, kedy sa kráľovský Chlmec stal súčasťou okresu Trebišov a strata pozície znamenala aj stagnáciu mesta.

Čo je v Kráľovskom Chlmci zaujímavé:

  • hrad Csonkavár (Okýptený hrad) - pozostatky stredovekého hradu Pewrényiovcov zo 16. storočia
  • kaštieľ zo 16. storočia, prestavaný v 17. storočí, dnes sídlo ZUŠ
  • rímskokatolícky kostol zo 14. storočia, postavený na starších základoch
  • židovská synagóga z 19. storočia
  • Hlavná ulica so zachovanou eklektickou zástavbou z 2. pol. 19. storočia a začiatku 20. storočia

Kontakt:
Adresa: Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056 63 212 38
E-mail: mesto@kralovskychlmec.sk, info@kralovskychlmec.sk

Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí