Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Kráľovská vínna apotéka

Ciele projektu
Cieľom projektu je zlepšenie úrovne služieb cestovného ruchu v Kráľovsko-chlmeckom vinohradníckom rajóne, ako súčasti vinárskej tematickej cesty, formou  zvýšovania informovanosti, rozvíjaním múzejných obsahov a infraštruktúlnej vybavenosti múzejnej excpozície pre návštevníkov regiónu Medzibodrožia a Použia.
1. Zvýšiť kvalitu kultúrnej a voľnočasovej infraštruktúry v meste a v regióne, rekonštrukciou  pivničnej časti múzejnej expozície regionálneho vinárstva;        
2. Zvýšenie informovanosti o Kráľovsko-chlmeckom vinohradníckom rajóne;
3. Zvýšenie informovanosti a stála propagácia tematickej cesty Via Vinaria – interaktívnou prezentáciou vinohradníckych oblastí na území KSK;

Východisková situácia
Mesto Kráľovský Chlmec je vstupnou bránou do regiónu Medzibodrožia (hraničný priechod Pribeník - Lácacséke), ďalej je cieľovým bodom tematickej cesty Via Vinaria a leží aj na tematickej ceste Via Gothica. Múzejná expozícia J. Mailátha funguje pod taktovkou Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci od roku 2006. Oblasť Medzibodrožia je stvorená na aktívnu turistiku a má silnú vinárska tradíciu (Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón, rieky Bodrog a Latorica, stavané kultúrne dedičstvo).
Inštitúcia sa za posledné roky usiluje o sprevádzkovanie regionálneho múzea. V suterénnej - pivničnej časti múzea sa začalo so zriaďovaním stálej výstavy vinohradníctva. Ľavá pivničná vetva sa nachádza pod nádvorím a nie pod budovou samotného múzea, pričom klenbová časť pivnice, zvrchu nie je vodotesne zaizolovaná. (viď: Obrazová príloha). To spôsobuje takmer celoročné zatekanie priestorov (kvapľová jaskyňa).
1. Z uvedeného dôvodu múzeum je čiastočne obmedzované pri napĺňaní svojho poslania kvôli nedostatočnej úrovne priestorovej infraštruktúry, resp. je znemožnená finalizácia vinárskej expozície.
2. V mikroregióne Medzibodrožia doteraz absentuje výstava vinohradníctva, pričom aj zbierka výstavných predmetov v múzeu je nedostatočná.
3. Celkovo chýba prezentácia susedných vinohradníckych oblastí a regiónov na tematickej vínnej ceste, t.j sobranecko-michalovského a tokajského, ako aj moldavského s možnosťou rozšírenia o prezentáciu susediacich cezhraničných vinohradníckych regiónov smerom na Ukrajinu a Maďarsko (Berežský VR a Tokajské podhorie). Uvedené nedostatky výrazne brzdia rozvoju kultúrnej a vínnej turistiky.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Implementáciou projektu bude zaizolovaná pivničná vetva - bude vykonaná vonkajšia vodotesná izolácia klenbovej časti ľavej pivničnej vetvy a bude finalizovaný vetrací systém pre zabezpečenie stálej vlhkosti v interiéri.
2. Odovzdáme skompletizovanú múzejnú expozíciu regionálneho vinárstva, kde predstavíme technológiu výroby vína, vinárske remeslá a obce mikroregiónu s vinohradníckou tradíciou, s možnosťou rozšírenia aj o tematiku miestneho ovocinárstva (extenzívne ovocné sady na záplavových územiach našich riek). Tematickú výstavu naprojektujú pracovníci múzea v spolupráci s extérnymi expertami – muzeológmi.
3. Zriadime interaktívnu prezentáciu vinohradníckych oblastí tematickej cesty Via Vinaria –  v pravej suterénnaj časti a v pivnici. (perspektívne susediacich prihraničných vinohradníckych regiónov - HU, UA).
4. Vytvoríme vinotéku vín z vinohradníckych oblastí Via Vinaria v rekonštruovanej časti pivnice.
5. Zabezpečíme zvýšenie informovanosti o regióne, v spolupráci so samosprávou mesta Kráľovský Chlmec a združením Bodrogtour o.z.. V meste sa každoročné koná Medzibodrožský festival, v rámci ktorého náš inštitút organizuje Vinobranecké slávnosti.  Výstupy projektu a informácie o novej ponuke umiestnime na stránkach múzea, mesta a organizácií CR v kraji.

Spôsob realizácie projektu
1. Rekonštrukcia pivničných priestorov:
1.1. vodotesná izolácia vonkajšej časti klenby pivničnej vetvy;
1.2. finalizácia vetracieho systému pre zabezpečenie stálej vlhkosti v interiéri;
1.3. osadenie sklených dverí s kovaným štýlovým rámom pri vchode zo suterénnej výstavy do vinotéky – pivničnej časti;
2. Dokončenie regionálnej múzejnej expozície vinárstva a vinohradníctva:
2.1. zaobstaranie potrebných zariadení a technického vybavenia - prezentačných tabúľ, vitrín, premietacej techniky, atď., obstaranie sochy Bakcha;
2.2. zaobstaranie výstavných artefaktov buď kúpou alebo zhotovením hodnoverných replík odborníkmi;
3. Vytvorenie interaktívnej prezentácie vinohradníckych oblastí na Via Vinaria:
3.1. osadenie informačných panelov a premietanie obrázkov a digitalizovaného materiálu v pravej suterénnaj časti pivnice o jednotlivých vinárskych regiónoch;
4.  Zriadenie vinotéky vín z vinohradníckych oblastí Via Vinaria v rekonštruovanej časti pivnice:
4.1. zakúpenie vzoriek vína od jednotlivých výrobcov z vinohradníckych regiónov Via Vinaria a vytvorenie vinotéky jednotlivých regiónov;
4.2. usporiadanie vzoriek vína podľa regiónov a výrobcov s popisom;
5. Zvýšenie informovanosti o Kráľovskej vínnej apotéke:
5.1. vydanie vreckovej brožúry s turistickou mapou, zoznamom vinárov - vinárstiev a poskytovateľmi služieb cestovnému ruchu, ako aj so situačnou mapkou tematickej cesty Via Vinaria;
5.2. umiestnenie informácií o Kráľovskej vínnej apotéke na stránkach múzea, mesta a organizácií CR v kraji;
5.3. slávnostné odovzdanie stálej vinárskej expozície v rámci Vinobraneckých osláv (21. - 23. septembra 2012).

Udržateľnosť výsledkov projektu
Vďaka projektu vznikne stála expozícia regionálneho vinárstva o Kráľovskochlmeckom vinohradníckom rajóne, v bezprostrednej blízkosti Tokajského viniohradníckeho regiónu. Jedinečný potenciál mikroregiónu Medzibodrožia sa môže intenzívnejšie využiť pre účely CR rozvíjaním vínnej turistiky, respektíve služieb cestovného ruchu. Vytvorením stálej výstavy regionálneho vinárstva a vinohradníckých regiónov na tematickej ceste Via Vinaria, vznikne jedinečný produkt svojho druhu v KSK, ktorý doplní a rozšíri produktovú paletu kultúrnej a vínnej turistiky na území KSK.  Po organizačnej stránke udržateľnosť bude zabezpečená samotným prevádzkovateľom, ako inštitúciou KSK. Mesto Kráľovský Chlmec a okolité samosprávy majú eminentný záujem na vytvorení a udržiavaní produktu CR tohto typu. V neposlednom rade zapojíme aj miestnych vinárov, či už z Kráľovského Chlmca, M. Horeša, Stredy nad Bodrogom, Svätúš, atď. Okrem stálej výstavy tak vzniknú priestory aj pre usporadúvanie kultúrno-spoločenských zážitkových aktivít, ako hlavného, ale aj ako doplnkového programu rôznych podujatí, zameraných na prilákanie návštevníkov do regiónu (Májová cena SOŠ Pribeník – parkúr, Medzibodrožský festival – Vinobranecké slávnosti v Kr. Chlmci, Vôňa agátu v M. Horeši, Medzibodrožský folklórny festival v M. Horeši, Svätomartinské husacie hody vo V. Trakanoch, atď.). Pritom priestory môžu poslúžiť aj ako autentická kulisa degustácií a recepcií v múzejnej galérii počas otváraní výstav rôznych umelcov, ale aj pre konanie odborných seminárov a konferencií. Zriadenie Kráľovskej vínnej apotéky so stálou výstavou vinárstva bude jedným z pilierov  regionálneho múzea v regióne Medzibodrožia a Použia.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 733,90 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí