Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Koceľovce - gotický kostol

Gotický kostol v Koceľovciach bol postavený v prvej polovici 14. st. Na stenách a klenbe presbytéria sa zachovali stredoveké nástenné maľby z poslednej tretiny 14. st., ktoré boli ovplyvnené talianskou maľbou. Ich autorstvo sa pripisuje Majstrovi ochtinského presbytéria.

Nástenné maľby sú na krížovej klenbe a obvodovom murive a zobrazujú christologický cyklus, postavy svätcov, prorokov a symboly evanjelistov. Patria k najkvalitnejším stredovekým freskám na našom území. Zásluhu na tom má prevzatie pôvodne katolíckeho kostola sv. Bartolomeja protestantmi, ktorí v roku 1736 dali fresky zabieliť. Doposiaľ neodkryté maľby boli objavené aj v lodi kostola. Vzácny je aj ranobarokový mobiliár kostola s točenými stĺpmi a bohatými ornamentálnymi rezbami z 2. pol. 17. st. - oltár a kazateľnica. Kamenná krstiteľnica zo 17. st., bez ozdôb, na neskorobarokovom vrchnáku skupina Krstu Krista z 2. pol. 18. stor. Železné gotické dvere do sakristie majú nitované hviezdicové klince a radiálne pánty zo 14. stor. Železné neskorogotické-ranorenesančné dvere zo začiatku 16. st., vedúce z arkádovej predsienky do kostola, prerobené v 18. stor. z pôvodne hrotivých na segmentové.
Na začiatku 19. storočia bol kostol prestavaný do súčasnej podoby.

V súčasnosti kostol patrí evanjelickej cirkvi a.v., konajú sa v ňom pravidelne bohoslužby. Kostol je prístupný verejnosti, návštevu treba dohodnúť na tel. č.: 058/793 19 09.

Do Koceľoviec sa dostanete z Rožňavy po ceste 67 cez Betliar a Gemerskú Polomu, keď za Henckovcami odbočíte na cestu 587 na Roštár. Vzdialenosť od Rožňavy je približne 22 km.

Telefón: 
058/793 19 09
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí