Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Jeden zo skvostov Gotickej cesty v Turni nad Bodvou

Ciele projektu
Pokračovanie obnovy jednej z najvýznamnejších pamiatok gotiky v regióne.
Reštaurátorské práce na kompletizácii časti z celku.

Východisková situácia
Žiadateľ je správcom kultúrnej pamiatky zapísanej v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, Rímskokatolícky kostol Nanebovzatie Panny Márie.
Kultúrne pamiatky v regióne napriek ich historickému významu sú v zlom stave. Záchrana predmetnej sakrálnej stavby sa uskutočňuje vďaka mecenášom a verejným zbierkam zo zahraničia, prostredníctvom príspevkov obce i samotných veriacich a aj vďaka doterajším štátnym dotáciam sa postupne zámery vlastníka i užívateľov tejto sakrálnej budovy blížia k dielčim cieľom. Prekvapujúce zistenia pri odbornom výskume opäť potvrdili, že  sa jedná o významnú pamiatku a jej záchrana a revitalizácia má viac ako miestny a regionálny význam.
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou bol postavený v gotickom štýle začiatko 14. st. a rozšírený bol v 15. st., zaklenutý v lodi začiatkom 16. stor., bol upravovaný v 18.st., obnovený v r. 1889 a 1930. Výnimočný je zachovano maliarskou výzdobou z 18. st. v severnej lodi a stredovekými nástennými maľbami objavenými v presbytériu kostola, ktoré sú jedinečnej kvality.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Pre ukončenie prác na predmetnom kostole bude potrebné značné množstvo finančných prostriedkov, preto bude obnova kostola veľmi zdĺhavá a náročná.
Zmeny sú však už teraz viditeľné a kostol je navštevovaný a obdivovaný domácimi turistami i cudzincami.

Spôsob realizácie projektu
Práce na obnove kultúrnych pamiatok sú zdĺhavé a finančne náročné, pomaly sa však dostavujú prvé viditelné výsledky.
Výsledkom tohto projektu bude doplnenie zaniknutých častí omietkovej vrstvy, ktorá tvorí podložku bohatej maliarskej výzdoby, do požadovaného tvaru a štruktúry. Ďalej bude retušovaná maliarska výzdoba na južnej stene, južnom a juhovýchodnom polygóne svätyne a osteniach okien svätyne.
Tieto práce budú zrealizované na ploche cca 34 m².

Udržateľnosť výsledkov projektu
Kostol bude slúžiť doterajšiemu účelu - na bohoslužby, aj keď v obmedzenom režime. Postupne sa však stane aj múzeom s odkrytým kultúrnym dedičstvom nesmiernej hodnoty na historickej Gotickej ceste.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 293,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí