Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Infocentrum Štítnik

Ciele projektu
Vybudovanie informačnej kancelácie a sprievodcovského centra Gotickej cesty na Štítnickej doline.
Oprava vnútorných a vonkajších priestorov budovy pre zriadenie informačnej kancelárie.

Východisková situácia
Mikroregión Štítnická dolina je občianske združenie, ktoré aktivizuje obce,občanov, podnikateľov a združenia na rozvoj regiónu Štítnickej doliny. Katastrálne tu patrí 18 obcí. V Štítnickej doline sú významné skvosty gotickej architektúry, ktoré svojou jedinečnosťou prekračujú európske rozmery. Pôvodné nástenné gotické frezky v kostoloch Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej udávajú gotike významný ráz. Tieto zachovalé frezky sú predmetom zápisu do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Potom sú tu kostoly , v ktorých pôvodné maľby ešte čakajú na odkrytie a tiež kostoly s niektorými prvkami gotiky pre ktoré sú predmetomzaradenia do Gotickej cesty. Obce mikroregiónu pochopili nutnosť spoločného postupu pri záchrane týchto pamiatok a ich spoločnej prezentácie pre cielený rozvoj cestovného ruchu. Preto plánujeme vytvoriť v chátrajúcej budove pri Vodnom hrade v Štítniku centrum pre rozvoj Gotickej cesty ako informačnú kanceláriu, prezentáciu gotiky, predaj suvenírov a sprievodcovkú službu. Zároveň pracovníci Informačnej kancelárie sa budú starať o naplňanie databáz gotickej minulosti pre súčasné generácie.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Ukončením realizácie projektu bude opravená budova vidieckého domu, ktorá nebola obývaná a bola vo vlastníctve KSK. Vnútornou a vonkajšou opravou budovy získame dve miestnosti pre obsluhu informačnej kancelárie a priestory sociálnych zariadení. Otvoreným vstupu získame aj prechod do dvora a cez tento prechod je skrátený prístup na návštevu objektov Vodného hradu. Budova je pri gotickom kostole a zároveň prepojí aktivity k Vodnému hradu. Obsluha Informačnej kancelárie bude ponúkať návštevy všetkých kostolov v Štítnickej doline, bude informovať návštevníkov o ich atrakciách a potom budú vykonávať aj sprievodcovské služby. Obsluhu informačnej kancelárie po stránke mzdovej a naplnenia rozpočtových položiek bude zabezpečovať Mikroregión Štítnická dolina a konkrétnejšie aj jednotlivé obce, ktoré budú vstupovať do pravidelnej prezentácie. V rámci spoločného postupu sprístupnenia týchto stálych expozícií - kostolov budeme spolupracovať s majiteľmi a správcami. Významné kostoly sú vlastníctvom evanjelickej c.a.v. zastúpenými príslušnými farármi. Okrem týchto činností pracovníci IK budú realizovať projektovú činnosť pre podporu opráv a rekonštrukcie objektov.

Spôsob realizácie projektu
1. Zvislé a kompletné konštrukcie sú realizované pre stavbu prekladov a priečky
2. Úpravy povrchov, podlahy, výplne zahŕňajú opravu vonkajších a vnútorných omietok, farbenie omietok, oprava parapiet a osadenie dverných zárubní.
3. Ostatné konštrukcie a práce zahrňajú vybúranie otvorov, otlčenie omietok a prípravu stien pred omietaním.
4. Zariaďovacie predmety zahrňajú inštaláciu sociálnych zariadení a zdravotechiky.
5. Konštrukcie klampiarske realizujú odkvapové žlaby, odpadové rúry.
6. Krytiny tvrdé sú použité na nutnú opravu strešnej krytiny.
7. Konštrukcie stolárske zahrňajú montáž 4 ks vnútorných dvier.
8. Konštrukcie dopln. kovové stavebné realizujú výmenu okien za plastové 4 ks.
9. Podlahy z keramických dlaždíc  je na 73 m2, ktoré treba vymeniť a zaškárovať.
10. Obklady z obkladačiek a dosiek sú pre sociálne zariadenia na 16 m2.
11. Nátery a maľby pre kovové doplnkové konštrukcie.
12. Elektromontáže pre komplexbnú výmenu zásuvkových a svetelných obvodov.
Ostatné práce sú určené pre presun hmôt.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Vytvorenie Informačnej kancelárie v Štítniku bude vyhľadávané nakoľko takéto sekundárne zariadenie cestovného ruchu je stále hľadané návštevníkmi. Svoje opodstatnenie bude mať aj preto, že bude v tesnej blízkosti významnej gotickej pamiatky a svoje služby bude viazať na požiadavky návštevníkov. Predajom suvenírov a sprievodcovskou činnosťou si potom bude napĺňať aj príjmovú časť rozpočtu a možnosť zvýšenia mzdových položiek. Tým sa stane aktívnejšia, výkonejšia ale aj kvalitnejšia práca zamestnancov Informačnej kancelárie. Pre nové ponuky a doplnenie nových atraktivít pracovníci budú motivovaní tvorbou kvalitnejších projektov. Z pohľadu trvalej udržateľnosti je nutné budovať na silnej spolupráci miestnych aktérov cestovného ruchu s podporou mimoregionálnych organizácií a domácich a zahraničných odborníkov. Priestor opravenej budovy bude možné rozširovať a skvalitňovať podľa finančných možností. Do týchto priestorov je možné potom inštalovať nové expozície s digitálnymi prezentáciami pre vyššiu návštevu mladých ľudí. Možnosti rozvoja IK je nutné realizovať v presvedčení, že táto aktivita podporí rozvoj cestovného ruchu v Štítnickej doline.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 389,32 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí