Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hrad nad Vinným, cieľ gotickej, vínnej a železnej cesty

Ciele projektu
Vytvorenie trvalo udržateľnej ponuky kultúrneho zážitku na gotickom hrade s vinnými pivnicami a okolitými železorudnými štôlňami.
Vytvorenie bezpečného a zaujímavého prostredia gotického hradu. Prostredníctvom zážitkového učenia prezentovať zaniknuté remeslá a rozšíriť ponuku o poznanie vinárstva a baníctva v okolí hradu.

Východisková situácia
Stredoveký gotický hrad, po strate svojej funkcie sa takmer 300 rokov rozpadáva pod náporom poveternosti, vandalstva a je bez údržby. Najzachovalejším je gotický palác, ktorý však ohrozujú statické poruchy, a prepadnuté klenby.  Trojpriestorovú pivnicu pod palácom je možné vyčistiť len pod dohľadom archeológa. Preto je časť pivníc pre turistickú verejnosť neprístupná a vo zvyšnej časti pivníc nie je možné prezentovať ich pôvodnú vinársku funkciu. Vstup do iných pivníc je zasypaný. Na ich odkrytie je potrebný archeológ.  Blízke okolie hradu má bohatú tradíciu remeselnej výroby.
Miestny názov vápenisko svedčí o pálení vápna. Obec Banka a štôlňový potok svedčí o banskej činnosti na dobývanie železnej rudy. O baníckej činnosti  je najmenej písomných poznatkov.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Statické narušenia murív, záklenku kaplnky a klenby pivnice budú zamurované. Pivničné priestory po archeologickom prieskume budú vyčistené. Zostup do pivníc bude bezpečný, klenba vstupu nadmurovaná a pivnica zabezpečená dverami. Priestor pivníc bude celý prístupný a pripravený na inštaláciu prezentácie pôvodného vinárskeho účelu.  Archeologické sondy odkryjú vstup do ďalších pivničných priestorov a bude možné rozšírenie ich vinárskeho využitia na hrade.
Na nádvorí hradu budú vykonávané: klasické tesárstvo, kamenárstvo a kováčstvo. Budú vytvorené podmienky pre ďalšie remeslá - hrnčiarstvo, drotárstvo, košíkarstvo...
Na križovatke turistických ciest pod hradom - na vápenisku bude osadená informačná tabuľa s popisom pálenia vápna a smerovaním na náučný turistický chodník k blízkej železorudnej štôlni. Chodník k železorudnej štôlnie bude vyčistený, označený pri zasypanom vstupe do štôlne bude infotabuľa o ťažbe železnej rudy a jej spracovaní v Remetských Hámroch.

Spôsob realizácie projektu
Výstavba drevených lešení a murárske práce na statických poruchách gotického paláca. Murárske odborné práce budú zhotovené skúsenými odborníkmi na historické murivo v spolupráci s dobrovoľníkmi OZ. V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre - pracovisko Košice budú vykonané archeologické práce v pivnici paláca a následne začistenie podlahy pivníc.
Členmi OZ budú vykonané tesárske zárubne a dvere pivnice. Hradný kováč zhotoví záves na zatváranie dverí pivnice a ich okovanie. Archeologické sondy pri južnom paláci a severnej veži potvrdia, alebo vyvrátia existenciu pivníc v týchto častiach hradu. Geodetické zameranie archeologických sond. Zhotovenie jednoduchých stolov na výkon tesárskych a kamenárskych prác. Nákup kovaného ručného náradia. Nákup poľnej vyhne ,kovadliny a príslušenstva pre jednoduché kováčske  práce na hrade.
Zhotovenie drevených jednoduchých strojov na opracovanie dreva a náradia - tokár, šindle, brúska. Zhotovenie prístreškov pre remeslá.
Vyhotovenie drevených rámov informačných tabúľ a grafické spracovanie infotabúľ. Turistické značky na náučnom tématickom chodníku, očistenie vstupu do banskej štôlne a osadenie infotabule.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Rozsiahlosť zabezpečovacích prác, ale aj ich planovité rozloženie na obdobie viacerých rokov.
V ďalších sezónach budú zhotovené čiastočne prepadnuté klenby.  Scelené steny a nadmurovanie pod osadenie plochej technickej strechy. Osadenie kamenných ostení a prekladov okien a dverí a nárožných blokov. Vymurovanie gotických kozubov a interiérových prvkov. Je našou snahou o vytvorenie lákavého prostredia, v ktorom sa budú návštevníci cítiť príjemne a zažijú nevšedné zážitky v prostredí gotického hradu. Zážitky zo zabudnutých remesiel budú návštevníci mať osobným zapojením do remeselných prác. Postupne sa bude roširovať množstvo realizovaných remesiel.
Tradícia pestovania viniča a výroba vína , bude prezentovaná v pivničných priestoroch, kde drobnou ochutnávkou  zemplínskych a užskych vín budú potešené zmysly a srdcia hosti. Odkrývanie tradície ťažby železnej rudy v okolí hradu bude pokračovať v mapovaní zaniknutých štôlni.
V ďalších etapách bude prezentovaná celá cesta od ťažby železorudného limonitu až po jeho skujňovanie a spracovanie v Remetských Hámroch.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 994,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí