Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hrad Krásna Hôrka

O vzniku hradu Krásna Hôrka sa zachovala romantická legenda o chudobnom pastierovi, ktorý raz našiel vzácny kameň a daroval ho kráľovi. Chcel zaň 7 vŕškov, na ktorých si chcel postaviť salaše, ale nakoniec si postavil 7 hradov. Krásna Hôrka bola jedným z nich.
Realita bola asi trochu iná. Starobylá obec Krásnohorské Podhradie bola dlho majetkom rodu Ákošovcov (známych skôr ako Bebekovci), ktorí dostali rozsiahle územie ako dar za verné službyod kráľa Bela IV. V roku 1318 získali obec s okolím kúpou Batizovci. Tí, spolu s Mariášiovcami dali prvú podobu stredovekému hradu, ktorý určite stál už v roku 1333 (je o tom dochovaná listina). Bebekovcom sa zlý obchod rozležal v hlave a tak sa usilovali dostať Krásnu Hôrku späť do svojho majetku, čo sa im aj v roku 1352 podarilo. V 16. storočí zažil hrad rosiahlu prestavbu, pred blížiacim sa tureckým nebezpečenstvom. Možno viac ako Turci ohrozoval okolie František Bebek, o ktorom sa zachovalo veľa správ. Vládol kruto, lúpil a plienil široké okolie a nebál sa ani zhadzovať zvony z kostolov a odlievať z nich delá. Niekoľko ich dnes stojí na nádvorí hradu. Aby pred katolíckou cirkvou odčinil svoje krutosti, zajal a dal popraviť evanjelického kazateľa - nechal ho vyhodiť z najvyššej veže obranných múrov... Osud krutého bebeka bol aj ďale viac než dobrodružný - v roku 1556 už bojoval proti cisárovi a podporoval evanjelikov. Pravdepodobne v roku 1558 ho zavraždili a po ňom sa stopy Bebekovcov strácajú.
Ďalším rodom, ktorý vlastnil hrad Krásna Hôrka, boli Andrášiovci. Obývali a rozširovali ho až do začiatku 19. storočia. V roku 1817 hrad vyhorel po zásahu bleskom. Majitelia ho však nechali opraviť a v roku 1857 tu vzniklo starostlivosťou Andrášiovcov pravdepodobne prvé múzeum na území Slovenska.
Po roku 1945 bol hrad Benešovými dekrtémi vyvlastnený a znárodnený. Od roku 1996 je v správe Slovenského národného múzea.

11. marca 2012 hrad opäť vyhorel. Požiar zničil strechy a časť interiéru. Momentálne prebiehajú intenzívne práce na obnove tohto hradu, obzrieť si ho môžete iba zvonku.

Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí