Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hrabušice - historická fara

Jednou z výrazných a pamiatkovo chránených budov v Hrabušiciach je budova rímsko-katolíckej fary. Podľa zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu bola postavená v 17. storočí, pričom architektonicky išlo o neorenesančnú stavbu. Monografia Hrabušíc však uvádza ako presný rok výstavby 1777. Keďže objekt bol viackrát prestavaný, dnes na ňom možno pozorovať prvky renesancie, baroka i klasicizmu.

Ohľadom historickej stavby vládne ešte jedna nejasnosť. Pamiatkový úrad ju uvádza ako kúriu, ktorá patrila rodu Čáki (Csáky). Podľa záznamov monografie však bola hneď od počiatku postavená ako fara pre tunajší románsko-gotický kostol a Čákiovci ju neobývali. Presnejšie sa uvádza, že v roku 1777 dal zemepán Ján Čáki vybudovať faru, na ktorej nechal umiestniť svoj rodový erb. Išlo pravdepodobne o silného veriaceho, pretože sa menom dokonca nechal oslovovať ako Ján Nepomucký Čáki podľa známeho svätca. Ešte pred farou nechal v roku 1772 za Hrabušicami postaviť aj kaplnku sv. Jána Nepomuckého, kde sa konali bohoslužby a veriaci sa modlili k tomuto svätému patrónovi právnikov a všetkých spoľahlivých a odvážnych ľudí.

V týchto rokoch boli Hrabušice mestom, kde pôsobila aj dvojjazyčná škola, v ktorej sa učilo po slovensky a po nemecky. Boli to časy, kedy rekatolizácia začala naplno triumfovať, čo dokladujú aj sčítania obyvateľov. Podľa nich v roku 1731 žilo v Hrabušiaciach 350 obyvateľov, z čoho bolo 182 evanjelikov, čiže tvorili väčšinu. Zápis z roku 1769 uvádza, že v Hrabušiciach žije 702 katolíkov a len 40 evanjelikov. Zaujímavé na tom je aj znásobenie počtu obyvateľstva za 38 rokov z 350 na 742. Boli to roky veľkého rozmachu, keď sa Hrabušiciam darilo a v danom čase vznikla aj táto honosná historická budova.

Prístupnosť pamiatky

Historická budova fary sa nachádza hneď oproti kostolu na Hlavnej ulici. Patrí rímsko-katolíckej cirkvi a nie je turistickej verejnosti prístupná.

Slavomír Szabó

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí