Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hodkovce - kaštieľ grófa Csákyho

Pravdepodobne už v 17. storočí, možno okolo roku 1702, si dal v záujme väčšieho pohodlia Štefan Csáky postaviť v Hodkovciach kaštieľ, jeho prvotná podoba nie je známa. Celý komplex budov pomenoval „ casstelum subarcense“ - kaštieľ v podhradí.
Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho synovia. Prvú veľkolepú prestavbu realizoval po roku 1780 gróf Emanuel Csáky v duchu ranného klasicizmu a empíru, pri kaštieli vytvoril rozsiahly francúzsky park.
Okolo roku 1815 bol upravený hlavný vstup v severnom krídle na spôsob vestibulu klenutého kazetovou kupolou a celá budova bola prefasádovaná.
Ďalšími úpravami so snahou o stálu modernizáciu budovy sa porušila slohová čistota architektúry. Druhú rozsiahlejšiu prestavbu v historizujúcom štýle realizoval po roku 1860 gróf Koloman Csáky. K jednopodlažnej stavbe v pôdorysnom tvare písmena „U“ pribudoval západné krídlo s dvoma vežami uprostred, čím sa komplex pôdorysne uzavrel.

Kaštieľ je sídlom Domova sociálnych služieb Domovina n.o., je udržiavaný aj so zámockým parkom a je prístupný pre verejnosť v čase od 9:00 do 16:00.

Telefón: 
053/449 5232
Email: 
domovina@stonline.sk
Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 7 ľudí