Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

TOP podujatie

24.06.2016 - 25.06.2016
Spišská Nová Ves

Nikto presne nevie, kedy boli zložené prvé veršované fígle, dnes známe pod názvom spišské klapancie. Pestrá zmes prekárania, láskavého humoru, radosti zo života a najmä schopnosť zasmiať sa na vlastných neduhoch, vytvorila z tohto literárneho fenoménu obľúbenú zábavu.
Možno aj na to mysleli organizátori Dní humoru na Spiši, keď sa rozhodli doplniť pestrú kyticu výnimočných podujatí o ďalšie.
Divadelné sály, ale aj voľné priestranstvá v strede mesta, poskytnú priestor bohatej ponuke jarmočných divadiel, kabaretov, hudobných produkcií, ale aj tvorivých dielní pre detičky i skôr narodených. To všetko bude popretkávané ľudovým humorom, zo studnice ktorého si budú môcť návštevníci načierať a piť plnými dúškami.
Príďte si 24. a 25. júna 2016 precvičiť bránicu, zabudnúť na nudu všedných dní a spoznať Spišskú Novú Ves ako najveselšie miesto na Slovensku.

01.08.2020 - 31.08.2020
Malý Horeš - areál vínnych pivníc

Dátum začatia a ukončenia podujatia: august 2020

Miesto realizácie: Malý Horeš - areál vínnych pivníc

Žiadateľom o dotáciu je obec Malý Horeš v okrese Trebišov, ktorá má záujem zorganizovať XII. ročník kultúrno-gastronomického festivalu s názvom "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc ". Malý Horeš patrí medzi starobylé vinohradnícke obce Horného Medzibodrožia. Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na južnom úpätí Kráľovských kopcov a na mladoštvrtohornej nive Tisy s mŕtvymi ramenami a pieskovými presypmi. Stredobodom podujatia je ochutnávka vín miestnych vinárov v príjemnom prostredí kvitnúcich a rozvoniavajúcich agátov, konkrétne sa jedná o malohorešské vínne pivnice – najväčší komplex pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, nachádzajú sa mimo zastavanej časti obce, v agátovom háji, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí. Návšteva historických tufových pivníc a ich okolia ponúka neobyčajné dobrodružstvo nielen pre degustátorov vín, ale aj pre ich sprievod. Podujatie sprevádza bohatý kultúrny program na javisku prírodného amfiteátra v areáli pivníc. Podujatie je známe nielen na Slovensku, návštevníci prichádzajú aj z iných krajín, hlavne z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Českej republiky.

 

Obec Malý Horeš je obcou Tokajskej oblasti a z pohľadu turistickej atraktivity sa jedná o jedinečné miesto na Slovensku, ktoré dotvárajú nielen historické tufové pivnice, sudy plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, ale unikátnym miestom ho svojou tvrdou a svedomitou prácou robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni obyvatelia

 

Obec organizuje toto podujatie každoročne už 11 rokov, má však skúsenosti s organizovaním mnohých kultúrnych podujatí, snaží sa uchovať organizovaním kultúrnych slávností a podujatí, ako aj podporou činnosti kultúrnych jednotiek,

 

O podujatí a jeho histórii:

Rok 2020 by mal byť 12. ročníkom tejto akcie, kde každoročne evidujeme zvyšujúci sa záujem o túto akciu. Za posledné roky sme rozšírili ako počet účinkujúcich, tak aj predajných stánkov a ponúkaných služieb. 

Počas obidvoch dní si budú môcť návštevníci podujatia pozrieť najmä ponuku vinárov a tiež vystúpenia viacerých folklórnych súborov a skupín, ktoré budú zamerané na prezentáciu ľudových zvykov, tancov a piesní typických pre svoj región. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude prezentácia tradičných regionálnych remesiel zameraných na rezbárstvo a prácu s drevom, prácu s kožou, kovom, látkou, rôznych druhov ručných prác a pod., ktoré budú odprezentované. 

 

Zámery a ciele podujatia: 

Jedná sa o zážitkový projekt, ktorý pripravuje Obec Malý Horeš každoročne už 11 rokov. Teraz by sa jednalo o jeho 12. ročník. Jeho cieľom je oživiť staré vinohradnícke tradície tejto oblasti, v ktorých sa víno dorába a priblížiť návštevníkovi nielen pestovanie a spracovanie vína, ale aj samotné tradície oblasti. Do projektu sa zapojí mnoho vinohradníkov a vinárov, u ktorých sa vo väčšej či menšej miere uchovala vinohradnícka a vinárska tradícia. Vinári ponúknu vinárskym fajnšmekrom na degustáciu kvalitné a lahodné vína ocenené na mnohých prestížnych domácich i svetových súťažiach vo vlastných alebo spojených vínnych pivniciach.

 

Cieľová skupina: 

Cieľovou skupinou sú všetci návštevníci, ako obyvatelia Slovenka, tak aj okolitých aj vzdialenejších krajín, a to návštevníci každého veku.

Hlavný program - ochutnávka vína a miestnej kuchyne je učená hlavnej cieľovej skupine - osoby nad 18 rokov. Pre sekundárnu cieľovú skupinu - mladiství a deti,  budú pripravené aktivity ako skákací hrad, tvorivé dielne, detský kútik, maľovanie a tvár a podobne. 

 

Návštevnosť:

Predpokladaný počet návštevníkov - 5 000 dospelých + 1 000 detí/mládežníkov

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Nadregionálny charakter podujatia zabezpečuje samotné miesto realizácie – pohraničná obec bezprostredne v blízkosti Maďarských hraníc a s ľahkou dostupnosťou z Ukrajiny. Účasťou zahraničných folklórnych skupín toto podujatie presiahne regionálny charakter a bude medzinárodným podujatím, ktoré výrazne prispeje k rozvoju cezhraničných a medzinárodných partnerstiev.

 

Žiadateľ: Obec Malý Horeš

Celkové oprávnené výdavky: 6 000 €

Výška podpory: 5 400 €

mesto Spišská Nová Ves, konkrétne Radničné námestie a prislúchajúca časť Letnej ulice.

Združenie umelcov Spiša - žiadateľ (ďalej „ZUS“) bolo zriadené 28. 02. 2007 v Spišskej Novej Vsi. Združenie vzniklo z dôvodu potreby zoskupenia jednotlivcov v regióne Spiš za účelom osvety, podpory, propagácie a rozvoja rôznych druhov lokálneho umenia s medzinárodným dopadom. Pričom podujatia majú aj významný výchovno-edukačný charakter.

Spoluorganizátor CMart s.r.o. je produkčná agentúra so širokým umeleckým portfóliom a bohatými skúsenosťami zo slovenského aj medzinárodného trhu. Stáli aj pri vzniku Festivalu Živé sochy v roku 2017. Agentúra má dlhoročné skúsenosti s organizáciou alebo participáciou na rôznych podujatiach v zahraničí.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude konať 4. ročník festivalu. Pri vzniku podujatia stálo Mesto Spišská Nová Ves a umelecká agentúra CMart s.r.o., ktorí sú garantom a spoluorganizátorom podujatia dodnes. Od 2. ročníka festivalu (2018) sa festivalu zúčastňujú zahraniční umelci a 3. ročník podujatia (2019) bol zaradený medzi TOP podujatia Košického kraja. Návštevnosť podujatia od prvého ročníka kontinuálne rastie. Posledné ročníky festivalu navštívili odhadom desaťtisíce návštevníkov. 

 

Festival sa už tradične koná počas dvoch dní. V hlavnom programe vystupujú živé sochy známych osobností Big Names, ktoré sú rozmiestnené po celej ploche centra mesta. V sprievodnom programe ich dopĺňajú walk act shows, teda umelci, ktorí sa v určitých časoch pohybujú po centre mesta, napr. choduliari a i. Do sprievodného programu takisto zapadajú dve pódiá, na ktorých sú rôzne tanečné a spevácke vystúpenia, alebo divadlá pre deti. Festival Živé sochy bude dvojdňovou víkendovou udalosťou, a to v prípade všetkých organizovaných podujatí vo vybraných krajinách EÚ

 

Zámery a ciele podujatia:

Festival Živé sochy je jediným svojho druhu na Slovensku a zároveň ojedinelým v Európe. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu jedinečného medzinárodného festivalu pouličného a statického umenia s kultúrno-vzdelávacím charakterom. Festival vyzdvihuje lokálne, európske aj svetové osobnosti. Vďaka festivalu Spišský región, resp. KSK, navštívia ľudia z celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Podujatie podporí - rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného CR - rozvoj zážitkovej turistiky - zachovanie a propagáciu historického a prírodného dedičstva v KSK so signifikantným dopadom na rozvoj CR - podmienky pre zlepšenie a rozvoj aktivít, reg. produktov a služieb v CR v KKSK - zvýšenie počtu návštevníkov v KSK a tým i zvyšovanie priemernej doby pobytu (prenocovaní) - zvýšenie kvality poskytovaných služieb v CR v KSK - vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora - znižovanie negatívnych dopadov na zmeny klímy. 

 

Cieľová skupina: 

Festival má zaujať a prilákať čo najširšie spektrum divákov, pričom by mal búrať vekové aj sociálne bariéry. Festival je vhodný pre deti (od tých najmenších/najmladších), dorast, študentov stredných a vysokých škôl, pracujúcich, nezamestnaných, dôchodcov, zdravotne postihnutých, ba aj tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Festival tak do kultúrneho diania zapojí širokú verejnosť. Konať sa bude na verejne prístupných miestach s bezbariérovým prístupom. Vstup bude voľný a neobmedzený, čím sa zabezpečí dodržiavanie horizontálnych princípov rovnosti divákov. 

 

Návštevnosť:

Predpokladaný počet účastníkov podujatia: 35 tisíc osôb. Žiadateľ vychádza zo skúseností z predošlých ročníkov, pričom berie do úvahy zvyšujúci sa záujem o podujatie zo strany potenciálnych návštevníkov, ale aj médií z dôvodu jeho jedinečnosti a vysokej umeleckej a organizačnej úrovni. Na základe predošlých ročníkov festivalu sa očakáva značný prílev návštevníkov KSK kvôli tomuto podujatiu. Pôjde o slovenských ako aj zahraničných návštevníkom. Predpokladá sa, že návštevníkov tiež záujme kultúrno-historické a prírodné bohatstvo jedinečného regiónu Spiš. 

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Predmetné podujatie je jediným svojho druhu na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Podujatie priťahuje pozornosť primárne ľudí z mesta a regiónu, avšak každým rokom vnímame vyšší záujem ľudí z celého Slovenska a zaregistrovali sme aj účastníkov z Českej Republiky či Poľska. Vďaka skúsenostiam z predošlých ročníkov podujatia, je možné tvrdiť, že návštevnosť a záujem o podujatie sa z dôvodu jedinečnosti a úrovni podujatia rapídne zvyšuje. Účastníci – umelci, ale aj návštevníci prichádzajú na podujatie z celej Európy. Podujatie má teda nielen nadnárodný, ale až medzinárodný charakter a význam.

 

Žiadateľ: Združenie umelcov Spiša

Celkové oprávnené výdavky: 50 800 €

Výška podpory: 10 000 €

16.10.2020 - 18.10.2020
obec Margecany - Obchodná ulica, Školská ulica

Obec Margecany predstavuje významnú obec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Má dôležitú polohu na železničnej trati č. 180 Košice - Žilina - Bratislava, ku ktorej sa pripája železničná trať č. 170 (tzv. stredoslovenská magistrála) Zvolen - Margecany. Obec Margecany patrí medzi významné obce okresu Gelnica najmä z hľadiska rozvinutej infraštruktúry, podnikateľských a kultúrnych aktivít, cestovného ruchu a kvality života. V obci sa pravidelné konajú kultúrne a športové podujatia regionálneho charakteru a počet návštevníkov v roku 2019 presiahol 19 000.

Obec Margecany má bohatú skúsenosť s realizáciou rôznych projektov, medzi ktoré patria: Bezpečné in-line korčuľovanie, Cyklistika a turistika v Roľovej Hute, Roľová Huta on-line hodinovka, Obnova kultúrno technickej pamiatky - Margecianskeho tunela, Vyčistenie Ružínskej priehrady od znečistenia – naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu, Margeciansky tunel, otvorená galéria, Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Železničná, Rekonštrukcia plochy zhromaždiska pri pamätníku padlých, Rekonštrukcia denného stacionára pre seniorov, Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok.

Obec Margecany v minulosti realizovala okrem uvedeného aj ďalšie veľké projekty napr.: - Regenerácia sídla Margecany, Rozšírenie kamerového systému a Výstavbu zberného dvora.

O podujatí a jeho histórii: 

 

Zámery a ciele podujatia:

Margecianske fajnoty sú už tradičným podujatím. V roku 2020 sa budú konať ,,Margecianske fajnoty" desiaty krát za sebou, čiže bude konaný jubilejný desiaty ročník. Cieľom jubilejného podujatia bude prezentovať návštevníkom tradičnú slovenskú gastronómiu s dôrazom na gastronómiu Spiša a okolia, zahraničnú tradičnú gastronómiu v spolupráci s pozvanými súbormi jednotlivých štátov. Podmienkou účasti účinkujúcich bude, že všetky tradičné špeciality musia byť pripravované pred očami návštevníkov technologickým postupom tak, ako ich pripravovali ich predkovia. 

Celé podujatie je podfarbené autentickosťou, ktorá je charakteristická pre daný región, t.j. personál príslušnej regionálnej kuchyne pripravuje tradičné jedlá podľa starých receptúr, na tradičných peciach, s pôvodným náčiním, v dobových krojoch. Je to akési nazretie do života našich predkov – obyčajných ľudí, ako žili, ako pracovali a ako sa zabávali pred mnohými desiatkami, možno aj stovkami rokov. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude prezentácia tradičných regionálnych remesiel zameraných na rezbárstvo a prácu s drevom, prácu s kožou, kovom, látkou, rôznych druhov ručných prác a pod., ktoré budú odprezentované v „Uličke remesiel“.

Pre skupinu návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o ekológiu cestovania bude pripravený E salón v ktorom budú vystavené elektromobily, hybridy a plugin hybridy. 

 

Cieľová skupina:
Hlavnou cieľovou skupinou sú návštevníci podujatia (cca 10000 návštevníkov denne v závislosti od počasia), ktorí majú možnosť reálne vidieť prípravu tradičných jedál, ochutnať ich a v prípade záujmu požiadať o recept alebo priamo si prípravu jedla vyskúšať. Ďalej môžu ochutnať tradičné zahraničné jedlá, ktoré budú prezentovať zahraničné súbory, taktiež budú mať možnosť v uličke remesiel spoznať a vyskúšať si tradičné remeslá. 

 

Návštevnosť:

Organizátori v roku 2020 očakávajú návštevnosť podujatia 20 000 ľudí - široká verejnosť regiónov Spiš, Šariš, Abov, Zemplín a Gemer a z ostatných regiónov Slovenska. Taktiež sa na podujatí zúčastňujú aj zahraniční návštevníci z pozvaných krajín. 

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Vďaka účasti zahraničných účastníkov, podujatie už v roku 2017 presiahlo regionálny charakter a stalo sa medzinárodným podujatím, ktoré výrazne prispelo k rozvoju cezhraničných a medzinárodných partnerstiev. Každoročné zvyšovanie počtu zahraničných kuchýň - 2017 - 4 kuchyne, 2018 - 6 kuchýň, 2019 - 10 zahraničných kuchýň. 

 

Žiadateľ: Obec Margecany

Celkové oprávnené výdavky:  11 150 €

Výška podpory: 8 000 €

14.08.2020 - 15.08.2020
Areál Bebekovského hradu

V posledných rokoch obec Štítnik (žiadateľ) realizovala viaceré investičné (napr. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z fondov EÚ, Rekonštrukcia a oprava miestneho rozhlasu, Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska, Oprava povrchu miestnych komunikácií) a neinvestičné projekty (napr. Posedenie s dôchodcami, Deň detí, Výstup k chate Birinka, Mikuláš, no predovšetkým Štítnické hradné hry). 

Obec usporadúva kultúrne podujatia "Štítnické hradné hry" už od roku 2016.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2019 obec zorganizovala už IV. ročník tohto podujatia. Programovým obsahom podujatia je vystúpenie folklórnych a šermiarskych skupín, dobových historických zoskupení, vo večerných hodinách ohňová show a country zábava. Okrem toho na nádvorí hradu bol stále remeselnícky trh, remeselné dielne pre deti a dospelých (hrnčiarstvo, košikárstvo, drôtikárstvo). 

 

Zámery a ciele podujatia:

Hlavným cieľom je zviditeľnenie a prezentácia obce Štítnik ako bývalého stredovekého vidieckeho mestečka so zámerom oživenia areálu vodného hradu a zvýšenia návštevnosti obce. Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce, oživiť spoločenské dianie v obci, zviditeľniť obec na Gotickej ceste a vytvoriť produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do obce návštevníkov zo širšieho okolia regiónu, či Košického kraja.

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu, ktorý plánujú dosiahnuť prostredníctvom podpory tradičnej ľudovej kultúry, podporou dobových zoskupení (šermiari, lukostrelci, sokoliar, historická divadelná skupina), podporou tvorby a prezentácii kultúrnych aktivít amatérskej a rómskej kultúry, vytváraním spolupráce v komunite (verejná správa – MVO – podnikateľské subjekty, vytvorením podmienok na voľnočasové aktivity pre deti a mládež (remeselnícke dielne a atď.), prezentáciou historického dedičstva obce a jej okolia. 

 

Cieľová skupina: 

Projekt je určený všetkým, ktorí majú záujem o históriu, remeslá a kultúru v rôznej podobe. Jedná sa o obyvateľov z blízkych ako i vzdialenejších obcí ako aj širšieho zázemia okresu Rožňava a Košického kraja.

 

Návštevnosť: 

Očakávaný počet návštevníkov na tomto podujatí vzhľadom na predchádzajúce ročníky je 2000 ľudí a okolo 110 účinkujúcich.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Význam tohto podujatia podčiarkuje fakt, že sa koná v atraktívnom historickom prostredí a umožňuje spoznávať históriu obce, ako celého MR Dobšinský kraj. Turisticky najnavštevovanejší historický monument obce - ev. a.v. gotický kostol (NKP), situovaný v blízkosti "Vodného hradu" bude sprístupnený širokej verejnosti. Význam podujatia plánuje žiadateľ zvýrazniť usporiadaním "Rezbárskeho sympózia" a letného kina s historickou tématikou. Podujatie bude prezentované v TIC Rožňava a Revúca, MIC Košice.

 

Žiadateľ: Obec Štítnik

Celkové oprávnené výdavky:  14 365 €

Výška podpory: 5 000 €

Areál pod hradom Krásna Hôrka

Občianske združenie Tri Ruže (žiadateľ) od založenia každý rok organizuje rôzne kultúrne, gastronomické a remeselnícke podujatia. Hlavným cieľom združenia je cez kultúru spojiť národy žijúce na našom území a poukázať na nutnosť zachovania tradícií.

Ich najdôležitejšou aktivitou je každoročne realizácia Krásnohorských hradných hier pod hradom Krásna Hôrka. Na týchto hrách každým rokom narastá nielen počet účinkujúcich, ale aj návštevnosť tohto podujatia. Pravidelne sa zúčastňujú aj na medzinárodných festivaloch, medzi inými aj na hrade Diósgyőr v Maďarsku. Medzi ich aktivity patria aj rôzne dobročinné a iné kultúrne, či spoločenské akcie. 

 

O podujatí a jeho histórii: 

Krásnohorské hradné hry patria k najväčším historickým festivalom s dlhoročnou tradíciou. Aj pre organizátora je neuveriteľné, že od roku 2006 každý rok toto podujatie pritiahne stále viac a viac návštevníkov. Prvé roky si prišli na svoje väčšinou len milovníci historického šermu a historických bojových umení. Časom však záujem rozrástol a prišlo nás navštíviť tisíce ľudí z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Postupne sa stal prvý augustový víkend rodinným výletom v areáli pod hradom Krásna Hôrka. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Zámer podujatia je predovšetkým poskytnúť návštevníkom neopakovateľný zážitok, ktorý budú chcieť zažiť znova a znova. Aby patrične oslávili 15. výročie tohto festivalu, podujatie rozšírili na dva dni. Sobota už obvykle bude patriť rytierom, sokoliarom, dvorným dámam a šermiarskym skupinám. Návštevníci môžu využiť aktivity určené pre rodiny s deťmi.. V „stredovekej hostine“ návštevníci môžu ochutnať rôzne špeciality na ražni a ďalšie dobové dobroty. Samozrejme, nesmie chýbať prezentácia historických a netradičných remesiel v podaní združenia gemerských remeselníkov, nakoľko je pre organizátora veľmi dôležité zapojiť do podujatia aj miestne organizácie. ň

 

Cieľová skupina:

Krásnohorské hradné hry -  historický festival je zameraný ma celo rodinnú zábavu. Návštevníci môžu využiť aktivity určené pre rodiny s deťmi. Deti sa do sýtosti vyšantia pri rytierskej dráhe, kým rodičia môžu potešiť svoje chuťové poháriky ochutnávkou pečeného prasaťa a smäd uhasiť remeselnými pivami. 

 

Návštevnosť:

Minulý rok organizátori zaznamenali zatiaľ najvyššiu návštevnosť okolo 5500 návštevníkov, ktorí chceli zažiť na vlastnej koži stredovekú atmosféru. Keďže toto podujatie bude v tomto roku dvojdňová akcia, očakávajú návštevnosť okolo 6500 -7000 návštevníkov.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Organizátor s určitosťou potvrdzuje, že toto podujatie má nadregionálny charakter, návštevníci sú z rôznych kútov Slovenska, avšak návštevníkov ako aj účinkujúcich majú aj z Maďarskej republiky, z Českej republiky, z Poľska, z Ruska a z Rakúska. Milovníci histórie, ale aj samotný región je veľmi lákavý nielen pre Slovákov, ale aj pre zahraničných turistov. 

 

Žiadateľ: Tri Ruže

Celkové oprávnené výdavky:  25 000 €

Výška podpory: 8 000 €

01.08.2020 - 31.08.2020
Spiš - Trasa preteku Spišských 333 EXTREME prechádza len po oficiálnych a vyznačených cykloturistických trasách v regióne Spiš a po štátnych cestách (košický kraj a prešovský kraj). 

OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k tomu, aby sa turizmus na Spiši dostal na lepšiu úroveň. Turistika, cykloturistika a ďalšie produkty pre turistu a návštevníka nepoznajú umelé hranice medzi katastrami, administratívnymi hranicami okresov či krajov, ani hranice pôsobenia OOCR. Preto obe OOCR, Spiš a Slovenský raj, dospeli v roku 2016 k dohode o spojení v prospech rozvoja cestovného ruchu v regióne Spiša a na území Slovenského raja. Ich spojením sa vybrané aktivity oboch organizácií dopĺňajú a spájajú. Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vytvoriť zo Slovenského raja, historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.

OOCR Slovenský raj & Spiš od začiatku svojho vzniku (od r. 2012 ako OOCR SPIŠ) sa veľmi aktívne venuje rozvoju cykloturistiky a ako promo akciu, a ako súčasť rozvoja a popularizácie cykloturistiky v regióne Spiša, realizovala v r. 2019 už 7. ročník jedinečného podujatia s názvom Spišských 333  EXTREME s výrazne vyšším počtom účastníkov oproti r. 2018 (r. 2019 - 270, r. 2018 - 144) a s rokom 2013, kedy sa uskutočnil prvý ročník (43).

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude organizovať už 8. ročník jedinečných cyklistických pretekov bez podpory v rámci celého Slovenska, na ktorom sa zúčastňujú pretekári nielen zo Slovenska, ale aj z Českej Republiky. Pretek získava na popularite a účasť je každým rokom, značne, rastúca. Prvý ročník v r. 2013 bol určený pre cyklistov tzv. "pacientov", pre ktorých bolo výzvou zdolať 333 km bez podpory v limite 48 hod. Bol to pretek atraktívny najmä pre mužov - športovcov. Ďalšie ročníky boli rozširované o nové " kratšie" kategórie, postupne 222 km, 111 km a v roku 2019 už aj kategória 55 km pre horské bicykle ako aj kategóriu 55 km pre elktrobicykle. Preteky sa stali výzvou aj pre športovkyne ženy a vzhľadom na výkony sa postupne skracoval aj časový limit na zdolanie najdlhšej trate 333 km na 33 hod. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Cieľom podujatia je zvyšovanie popularity a podpora aktívneho oddychu. Športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu s medzinárodnou účasťou. Prezentácia regiónu so sprievodnými kultúrnymi a edukačnými aktivitami. 

Jedinečné podujatie je z roka na rok rozširované o nové kategórie pretekov od 333 km, cez 222 a 111 k, až po 55 km vrátane pretekov pre elektrobicykle s cieľom zapojenia čo najširšej cieľovej skupiny cykloturistov. Preteky prebiehajú po vyznačených trasách Košického a z časti aj Prešovského kraja a sú spojené s náročným procesom vyjadrovaní a povolení príslušných orgánov štátnej správy (doprava, životné prostredie, štátna ochrana prírody, správy ciest, Správa NP Slovenský raj) a to v 4 okresoch (Sp.N.Ves, Rožňava, Levoča a Poprad). Podujatie je 2-dňové so sprievodným kultúrnym programom.

Očakávaný dopad: zvýšený počet účastníkov a návštevníkov podujatia.

 

Cieľová skupina: 

Tento pretek je určený všetkým priaznivcom cykloturistiky a športu, bez výnimiek. Radi sa ho zúčastňujú športové profi aj amatérske cyklokluby na Slovensku ako aj zo susedných štátov, široká verejnosť, priaznivci bike ako aj ebiku, či inak športovo založení ľudia. Rozširovaním ďalších súťažných kategórií bude oslovený väčší počet pretekárov aj v rámci amatérskej úrovne.

 

Návštevnosť:

Odhadovaný počet pretekárov v r. 2020 je 350. Odhadovaný počet návštevníkov v r. 2020 je 4000. Odhadovaný počet čitateľov, followerov....15 000.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Spišských 333 EXTREME je pretek s originálnymi pravidlami a jediné svojho druhu na Slovensku - prejsť na bicykli 333 km za 33 hodín po vyznačených cyklotrasách regiónu Spiša). Stal sa populárnym medzi športovcami ako aj verejnosťou - dôkazom čoho je čoraz väčší počet zahraničných účastníkov. Trasa pretekov prechádza cez 2 kraje a množstvo obcí, v ktorých sú naplánované v čase pretekov (počas 2 dní) sprievodné športové, kultúrne a edukačné aktivity, čím prilákajú k cykloturistike na Spiši okrem samotných účastníkov náročných pretekov a ich podporu, aj širokú športovú verejnosť. Súčasťou podujatia je cykloštafeta tzn. budú vytvorené 3 samostatné cyklookruhy v troch samostatných obciach (Gelnica, Poráč, Krompachy), cez ktoré je plánovaný pretek 333 EXTREME. Každý cyklookruh bude sprevádzať sprievodca, ktorý povedie danú skupinu trasou tak, aby odprezentoval krásu danej oblasti a prilákal čo najväčší počet "nepretekárov". Všetky okruhy, ktoré budú takto prejdené, budú odjazdené km spočítané a súčasne pôjde o pilotný projekt s pokusom o čo najväčší počet odjazdených km v jeden deň v regióne. Zámer je rozpohybovať ľudí, ukázať a spropagovať možnosti cyklo trás a podporiť región.

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Celkové oprávnené výdavky:  17 580 €

Výška podpory: 5 000 €

10.09.2020 - 13.09.2020
Michalovce - Námestie osloboditeľov, Zemplínska šírava, Morské oko, mesto Sobrance, ukrajina - mesto Užhorod

Zemplín Veterán Club Michalovce (žiadateľ) datuje svoj vznik v roku 2010 a odvtedy sa rodina Zemplín Veterán Club rozrastá. V rámci klubu sa snažia vlastnými silami renovovať autá a aj preto majú z každého “nového prírastku” veľkú radosť. Ich cieľom je, aby širokej verejnosti predstavili históriu aj prostredníctvom krásnych motoristických skvostov. 

 

Zemplín Veterán Club Michalovce, o. z. Pripravuje podujatie Zemplín Veterán Rallye, ktoré je známe medzi účastníkmi a návštevníkmi hlavne tým, že predstavuje historické aj prírodné skvosty destinácie Zemplín už po siedmykrát. Podujatie Zemplín Veterán Rallye je inšpirujúce z hľadiska historických unikátov. Návštevníci sa môžu dozvedieť veľa noviniek a zaujímavostí o historických vozidlách. O krajinách, kde tieto veterány vyrábali. Ale načerpajú aj veľa poznatkov z regionálnych dejín. Počas podujatia bude zabezpečený program, určený všetkým vekovým kategóriám. Každý ročník má určenú inú trasu, na ktorej účastníci spoznávajú krásy Košického samosprávneho kraja. 

 

O podujatí a jeho histórii: 

Zemplín Veterán Rallye píše už svoju 15 ročnú históriu. Posledných 7 ročníkov organizuje Zemplín Veterán Club Michalovce, o. z. a spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus posunuli na podujatie s medzinárodnou účasťou. Počas poslednýchštyroch ročníkov sa značne rozšírila nielen účastnícka základňa, ale hlavne návštevnícka zóna. 

Za posledné ročníky ponúkli všetkým účastníkom a návštevníkom bohatý program, predstavili región a lokalitu tak, že bola atraktívna pre účastníkov, či už to bola hudobná skupina, alebo kulinárske špeciality, či tradičné remeslá daného územia.

 

Zámery a ciele podujatia:

Cieľom Zemplín Veterán Club je predstavenie histórie prostredníctvom krásnych motoristických skvostov. Snahou je organizovať veteranisticke podujatie, ktoré budú medzi ľuďmi obľúbené z viacerých dôvodov: Jedným z nich je túžba spoznať minulosť cez konkrétne osoby a ich “historické tátoše”. Podujatie je každý rok situované v inej lokalite a s inými partnermi, preto zvyšuje konkurencieschopnosť jednotlivých lokalít a hlavne zvyšujú počet návštevníkov/turistov v danej lokalite, čím určite prispievajú k skvalitneniu ponúk cestovného ruchu. Podujatie je obohatené o kultúrny program a sprievodné aktivity, ktoré dopĺňajú požiadavky návštevníkov aj účastníkov podujatia. 

 

Cieľová skupina: 

Aktivity podujatia sú zamerané na viacero cieľových skupín. V prvom rade sa chce organizátor zamerať na návštevníkov/turistov, pre ktorých je toto podujatie získavaním nových zážitkov zo sveta veteránov, atrakciou, ktorá im poskytuje informácie nielen o nádherných skvostoch, ale majú možnosť spoznať aj kultúrne dedičstvo daného miesta.

Cieľovou skupinou, ktorá je podujatím taktiež intenzívnejšie oslovená, sú žiaci a študenti, pre ktorých pripravujú sprievodné aktivity, ktoré majú zábavný edukatívny charakter. Pre rodiny s deťmi bude počas podujatia pripravená aj oddychová zóna, kde sa o sprievodné aktivity postarajú organizácie, ktoré zabezpečujú atraktivity pre deti. 

 

Návštevnosť: 

Návštevnosť vzrástla oproti roku 2016, kedy podujatie navštívilo cca 5000 návštevníkov, tak v roku 2019 to bolo už cca 25 000 návštevníkov. 

Nakoľko podujatie nadobudlo medzinárodný charakter, organizátori predpokladajú aj zvýšenú dennú návštevnosť od 5 000 do 15 000 návštevníkov.

 

Nadregionálny charakter podujatia: 

Každý ročník sa podujatia snažia zamerať na iný región a ponúknuť nielen návštevníkom, ale aj účastníkom podujatia spoznávať krásne prírodné aj historické lokality Košického samosprávneho kraja a predstaviť vždy nejakú „novinku“. Novinkou posledného ročníka 2019 bolo absolvovanie etapy „Za hranicami Schengenu“, kde ponúkli všetkým účastníkom Zemplín Veterán Rallye 2019 spoznať prekrásne ukrajinské prihraničné mesto. Podujatie Zemplín Veterán Rallye v roku 2019 po prvýkrát prekročilo hranice Slovenska a navštívilo ukrajinské mesto Užhorod. Mesto, ktoré je známe svojou bohatou históriou. Predstavili sme účastníkom, ktorí k nám prišli nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia aj časť našej histórie, ktorá bola úzko prepojená práve s touto časťou Ukrajiny. Pretože Zemplín Veterán Rallye 2019 po prvýkrát prekročil hranice Slovenska s veľkým úspechom, organizátori sa rozhodli, že jubilejný 15. ročník rozšíria na 4-dňové podujatie a jeden deň budú prezentovať Košický samosprávny kraj na Ukrajine. Spolupráca s Veteranistickým klubom Ľvov priniesla výsledok a veteranisti z tohto klubu prijali pozvanie Zemplín Veterán Clubu a prídu počas podujatia na Zemplín Veterán Rallye 2020 na Slovensko.

Žiadateľ: Zemplín Veterán Club Michalovce, o. z. 

Celkové oprávnené výdavky:  51 500 €

Výška podpory: 8 000 €

12.10.2019
Tokaj

Začiatok októbra (12.10.2019) bude patriť športu a vínu, a to konkrétne behu, cyklistike a Tokaju.

Zaujímavé športové podujatie, Tour de Tokaj, otestuje pevnú vôľu všetkých milovníkov športu a dobrého vína. Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, no tentokrát sa stane miestom bežeckých a cyklistických pretekov. Je to jedinečná príležitosť, ako spoznať túto destináciu a jej nádherné vinice so zvýšeným tepom.

 

 

Pre účastníkov tohto podujatia budú pripravené bežecké a cyklo trate medzi obcami Malá Tŕňa, Veľká a Malá Bara, Černochov, Veľká Tŕňa a Čerhov. Tour de Tokaj je určený pre aktívnych, ale aj rekreačných športovcov. Na preteky sa môže prihlásiť každý, bez ohľadu na vek či pohlavie. Svoje sily si športovci zmerajú vo viacerých súťažných disciplínach, ktoré sa líšia dĺžkou trate (5/10 kilometrov). Je už len na vás, či sa cítite doma viac v bežeckých topánkach alebo v sedle bicykla. Tí najmenší si svoju kondíciu a túžbu po víťazstve môžu otestovať na kratšej, 1 kilometer dlhej pretekárskej dráhe.

Nájdite v sebe odvahu a prihláste sa na jedinečné preteky naprieč vinicami Tokaja! Zelený ani žltý dres síce nezískate, no najlepšie víno od slovenských vinárov môže byť ešte lepšou motiváciou.

Okrem samotných pretekov bude pre návštevníkov pripravený cyklo výlet so sprievodcov, ochutnávky vína či ďalší sprievodný program. Nudiť sa rozhodne nebudete. Tour de Tokaj môže byť jesennou skúškou vašej kondície. Zlaté tokajské medaily sú pripravené, a čo vy?

 

 
Kampaň:
Tour de Tokaj
07.09.2019 - 08.09.2019
Letisko Košice

 

Opäť po roku prichádza do Košíc podujatie, ktoré kombinuje vzrušujúci zážitok a trvalý záklon hlavy. Milovníci letectva a lietadiel si prídu na svoje už druhý septembrový víkend, keď sa areál Letiska Košice, Múzeum letectva v Košiciach a Aeroklub Košice stanú dejiskom najväčšieho leteckého dňa v celom Košickom kraji. Na všetkých čaká program plný zaujímavých leteckých ukážok doplnený o hudobné a tanečné vystúpenia, množstvo atrakcií, súťaží a možnosť zblízka sledovať prílety a odlety dopravných lietadiel. Košický letecký deň sa mení na Košické letecké dni, a tak vám musí byť jasné, že podujatie potvrá dlhšie, ako len jeden deň.

Tak sa pohodlne usaďte, zapnite si bezpečnostné pásy a pripravte sa na prelet úžasným víkendom!

 

 

“Zaleťte” si na Letecké dni do Košíc, kde môžete v priebehu dvoch dní obdivovať lietajúce stroje rokov minulých, ale aj moderné lietadlá a stíhačky. Dychberúce akrobatické predstavenia budú na programe počas celého dňa, keď sa na oblohe ukážu tí najlepší z najlepších. Slovenskí, maďarskí, poľskí a českí piloti predvedú svoje najzaujímavejšie čísla.

Na Košických leteckých dňoch si každý nájde to svoje. Nemusíte milovať lietanie, aby ste si tento deň užili. Množstvo skvelých atrakcií a zaujímavé ukážky zložiek Ministerstva obrany Slovenskej republiky vás určite zaujmú. Tých odvážnejších, samozrejme, čakajú aj vyhliadkové lety či krátky vzlet balónom.

Pripravte sa, odlietame 7. a 8. septembra.

 

Predaj vstupeniek spustený !

 

 

Kampaň:
Košické letecké dni

Stránky

Odoberať RSS - TOP podujatie