Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Podujatie

16.10.2020 - 18.10.2020
obec Margecany - Obchodná ulica, Školská ulica

Obec Margecany predstavuje významnú obec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Má dôležitú polohu na železničnej trati č. 180 Košice - Žilina - Bratislava, ku ktorej sa pripája železničná trať č. 170 (tzv. stredoslovenská magistrála) Zvolen - Margecany. Obec Margecany patrí medzi významné obce okresu Gelnica najmä z hľadiska rozvinutej infraštruktúry, podnikateľských a kultúrnych aktivít, cestovného ruchu a kvality života. V obci sa pravidelné konajú kultúrne a športové podujatia regionálneho charakteru a počet návštevníkov v roku 2019 presiahol 19 000.

Obec Margecany má bohatú skúsenosť s realizáciou rôznych projektov, medzi ktoré patria: Bezpečné in-line korčuľovanie, Cyklistika a turistika v Roľovej Hute, Roľová Huta on-line hodinovka, Obnova kultúrno technickej pamiatky - Margecianskeho tunela, Vyčistenie Ružínskej priehrady od znečistenia – naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu, Margeciansky tunel, otvorená galéria, Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Železničná, Rekonštrukcia plochy zhromaždiska pri pamätníku padlých, Rekonštrukcia denného stacionára pre seniorov, Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok.

Obec Margecany v minulosti realizovala okrem uvedeného aj ďalšie veľké projekty napr.: - Regenerácia sídla Margecany, Rozšírenie kamerového systému a Výstavbu zberného dvora.

O podujatí a jeho histórii: 

 

Zámery a ciele podujatia:

Margecianske fajnoty sú už tradičným podujatím. V roku 2020 sa budú konať ,,Margecianske fajnoty" desiaty krát za sebou, čiže bude konaný jubilejný desiaty ročník. Cieľom jubilejného podujatia bude prezentovať návštevníkom tradičnú slovenskú gastronómiu s dôrazom na gastronómiu Spiša a okolia, zahraničnú tradičnú gastronómiu v spolupráci s pozvanými súbormi jednotlivých štátov. Podmienkou účasti účinkujúcich bude, že všetky tradičné špeciality musia byť pripravované pred očami návštevníkov technologickým postupom tak, ako ich pripravovali ich predkovia. 

Celé podujatie je podfarbené autentickosťou, ktorá je charakteristická pre daný región, t.j. personál príslušnej regionálnej kuchyne pripravuje tradičné jedlá podľa starých receptúr, na tradičných peciach, s pôvodným náčiním, v dobových krojoch. Je to akési nazretie do života našich predkov – obyčajných ľudí, ako žili, ako pracovali a ako sa zabávali pred mnohými desiatkami, možno aj stovkami rokov. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude prezentácia tradičných regionálnych remesiel zameraných na rezbárstvo a prácu s drevom, prácu s kožou, kovom, látkou, rôznych druhov ručných prác a pod., ktoré budú odprezentované v „Uličke remesiel“.

Pre skupinu návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o ekológiu cestovania bude pripravený E salón v ktorom budú vystavené elektromobily, hybridy a plugin hybridy. 

 

Cieľová skupina:
Hlavnou cieľovou skupinou sú návštevníci podujatia (cca 10000 návštevníkov denne v závislosti od počasia), ktorí majú možnosť reálne vidieť prípravu tradičných jedál, ochutnať ich a v prípade záujmu požiadať o recept alebo priamo si prípravu jedla vyskúšať. Ďalej môžu ochutnať tradičné zahraničné jedlá, ktoré budú prezentovať zahraničné súbory, taktiež budú mať možnosť v uličke remesiel spoznať a vyskúšať si tradičné remeslá. 

 

Návštevnosť:

Organizátori v roku 2020 očakávajú návštevnosť podujatia 20 000 ľudí - široká verejnosť regiónov Spiš, Šariš, Abov, Zemplín a Gemer a z ostatných regiónov Slovenska. Taktiež sa na podujatí zúčastňujú aj zahraniční návštevníci z pozvaných krajín. 

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Vďaka účasti zahraničných účastníkov, podujatie už v roku 2017 presiahlo regionálny charakter a stalo sa medzinárodným podujatím, ktoré výrazne prispelo k rozvoju cezhraničných a medzinárodných partnerstiev. Každoročné zvyšovanie počtu zahraničných kuchýň - 2017 - 4 kuchyne, 2018 - 6 kuchýň, 2019 - 10 zahraničných kuchýň. 

 

Žiadateľ: Obec Margecany

Celkové oprávnené výdavky:  11 150 €

Výška podpory: 8 000 €

14.08.2020 - 15.08.2020
Areál Bebekovského hradu

V posledných rokoch obec Štítnik (žiadateľ) realizovala viaceré investičné (napr. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z fondov EÚ, Rekonštrukcia a oprava miestneho rozhlasu, Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska, Oprava povrchu miestnych komunikácií) a neinvestičné projekty (napr. Posedenie s dôchodcami, Deň detí, Výstup k chate Birinka, Mikuláš, no predovšetkým Štítnické hradné hry). 

Obec usporadúva kultúrne podujatia "Štítnické hradné hry" už od roku 2016.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2019 obec zorganizovala už IV. ročník tohto podujatia. Programovým obsahom podujatia je vystúpenie folklórnych a šermiarskych skupín, dobových historických zoskupení, vo večerných hodinách ohňová show a country zábava. Okrem toho na nádvorí hradu bol stále remeselnícky trh, remeselné dielne pre deti a dospelých (hrnčiarstvo, košikárstvo, drôtikárstvo). 

 

Zámery a ciele podujatia:

Hlavným cieľom je zviditeľnenie a prezentácia obce Štítnik ako bývalého stredovekého vidieckeho mestečka so zámerom oživenia areálu vodného hradu a zvýšenia návštevnosti obce. Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce, oživiť spoločenské dianie v obci, zviditeľniť obec na Gotickej ceste a vytvoriť produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do obce návštevníkov zo širšieho okolia regiónu, či Košického kraja.

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu, ktorý plánujú dosiahnuť prostredníctvom podpory tradičnej ľudovej kultúry, podporou dobových zoskupení (šermiari, lukostrelci, sokoliar, historická divadelná skupina), podporou tvorby a prezentácii kultúrnych aktivít amatérskej a rómskej kultúry, vytváraním spolupráce v komunite (verejná správa – MVO – podnikateľské subjekty, vytvorením podmienok na voľnočasové aktivity pre deti a mládež (remeselnícke dielne a atď.), prezentáciou historického dedičstva obce a jej okolia. 

 

Cieľová skupina: 

Projekt je určený všetkým, ktorí majú záujem o históriu, remeslá a kultúru v rôznej podobe. Jedná sa o obyvateľov z blízkych ako i vzdialenejších obcí ako aj širšieho zázemia okresu Rožňava a Košického kraja.

 

Návštevnosť: 

Očakávaný počet návštevníkov na tomto podujatí vzhľadom na predchádzajúce ročníky je 2000 ľudí a okolo 110 účinkujúcich.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Význam tohto podujatia podčiarkuje fakt, že sa koná v atraktívnom historickom prostredí a umožňuje spoznávať históriu obce, ako celého MR Dobšinský kraj. Turisticky najnavštevovanejší historický monument obce - ev. a.v. gotický kostol (NKP), situovaný v blízkosti "Vodného hradu" bude sprístupnený širokej verejnosti. Význam podujatia plánuje žiadateľ zvýrazniť usporiadaním "Rezbárskeho sympózia" a letného kina s historickou tématikou. Podujatie bude prezentované v TIC Rožňava a Revúca, MIC Košice.

 

Žiadateľ: Obec Štítnik

Celkové oprávnené výdavky:  14 365 €

Výška podpory: 5 000 €

Areál pod hradom Krásna Hôrka

Občianske združenie Tri Ruže (žiadateľ) od založenia každý rok organizuje rôzne kultúrne, gastronomické a remeselnícke podujatia. Hlavným cieľom združenia je cez kultúru spojiť národy žijúce na našom území a poukázať na nutnosť zachovania tradícií.

Ich najdôležitejšou aktivitou je každoročne realizácia Krásnohorských hradných hier pod hradom Krásna Hôrka. Na týchto hrách každým rokom narastá nielen počet účinkujúcich, ale aj návštevnosť tohto podujatia. Pravidelne sa zúčastňujú aj na medzinárodných festivaloch, medzi inými aj na hrade Diósgyőr v Maďarsku. Medzi ich aktivity patria aj rôzne dobročinné a iné kultúrne, či spoločenské akcie. 

 

O podujatí a jeho histórii: 

Krásnohorské hradné hry patria k najväčším historickým festivalom s dlhoročnou tradíciou. Aj pre organizátora je neuveriteľné, že od roku 2006 každý rok toto podujatie pritiahne stále viac a viac návštevníkov. Prvé roky si prišli na svoje väčšinou len milovníci historického šermu a historických bojových umení. Časom však záujem rozrástol a prišlo nás navštíviť tisíce ľudí z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Postupne sa stal prvý augustový víkend rodinným výletom v areáli pod hradom Krásna Hôrka. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Zámer podujatia je predovšetkým poskytnúť návštevníkom neopakovateľný zážitok, ktorý budú chcieť zažiť znova a znova. Aby patrične oslávili 15. výročie tohto festivalu, podujatie rozšírili na dva dni. Sobota už obvykle bude patriť rytierom, sokoliarom, dvorným dámam a šermiarskym skupinám. Návštevníci môžu využiť aktivity určené pre rodiny s deťmi.. V „stredovekej hostine“ návštevníci môžu ochutnať rôzne špeciality na ražni a ďalšie dobové dobroty. Samozrejme, nesmie chýbať prezentácia historických a netradičných remesiel v podaní združenia gemerských remeselníkov, nakoľko je pre organizátora veľmi dôležité zapojiť do podujatia aj miestne organizácie. ň

 

Cieľová skupina:

Krásnohorské hradné hry -  historický festival je zameraný ma celo rodinnú zábavu. Návštevníci môžu využiť aktivity určené pre rodiny s deťmi. Deti sa do sýtosti vyšantia pri rytierskej dráhe, kým rodičia môžu potešiť svoje chuťové poháriky ochutnávkou pečeného prasaťa a smäd uhasiť remeselnými pivami. 

 

Návštevnosť:

Minulý rok organizátori zaznamenali zatiaľ najvyššiu návštevnosť okolo 5500 návštevníkov, ktorí chceli zažiť na vlastnej koži stredovekú atmosféru. Keďže toto podujatie bude v tomto roku dvojdňová akcia, očakávajú návštevnosť okolo 6500 -7000 návštevníkov.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Organizátor s určitosťou potvrdzuje, že toto podujatie má nadregionálny charakter, návštevníci sú z rôznych kútov Slovenska, avšak návštevníkov ako aj účinkujúcich majú aj z Maďarskej republiky, z Českej republiky, z Poľska, z Ruska a z Rakúska. Milovníci histórie, ale aj samotný región je veľmi lákavý nielen pre Slovákov, ale aj pre zahraničných turistov. 

 

Žiadateľ: Tri Ruže

Celkové oprávnené výdavky:  25 000 €

Výška podpory: 8 000 €

01.08.2020 - 31.08.2020
Spiš - Trasa preteku Spišských 333 EXTREME prechádza len po oficiálnych a vyznačených cykloturistických trasách v regióne Spiš a po štátnych cestách (košický kraj a prešovský kraj). 

OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k tomu, aby sa turizmus na Spiši dostal na lepšiu úroveň. Turistika, cykloturistika a ďalšie produkty pre turistu a návštevníka nepoznajú umelé hranice medzi katastrami, administratívnymi hranicami okresov či krajov, ani hranice pôsobenia OOCR. Preto obe OOCR, Spiš a Slovenský raj, dospeli v roku 2016 k dohode o spojení v prospech rozvoja cestovného ruchu v regióne Spiša a na území Slovenského raja. Ich spojením sa vybrané aktivity oboch organizácií dopĺňajú a spájajú. Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vytvoriť zo Slovenského raja, historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.

OOCR Slovenský raj & Spiš od začiatku svojho vzniku (od r. 2012 ako OOCR SPIŠ) sa veľmi aktívne venuje rozvoju cykloturistiky a ako promo akciu, a ako súčasť rozvoja a popularizácie cykloturistiky v regióne Spiša, realizovala v r. 2019 už 7. ročník jedinečného podujatia s názvom Spišských 333  EXTREME s výrazne vyšším počtom účastníkov oproti r. 2018 (r. 2019 - 270, r. 2018 - 144) a s rokom 2013, kedy sa uskutočnil prvý ročník (43).

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude organizovať už 8. ročník jedinečných cyklistických pretekov bez podpory v rámci celého Slovenska, na ktorom sa zúčastňujú pretekári nielen zo Slovenska, ale aj z Českej Republiky. Pretek získava na popularite a účasť je každým rokom, značne, rastúca. Prvý ročník v r. 2013 bol určený pre cyklistov tzv. "pacientov", pre ktorých bolo výzvou zdolať 333 km bez podpory v limite 48 hod. Bol to pretek atraktívny najmä pre mužov - športovcov. Ďalšie ročníky boli rozširované o nové " kratšie" kategórie, postupne 222 km, 111 km a v roku 2019 už aj kategória 55 km pre horské bicykle ako aj kategóriu 55 km pre elktrobicykle. Preteky sa stali výzvou aj pre športovkyne ženy a vzhľadom na výkony sa postupne skracoval aj časový limit na zdolanie najdlhšej trate 333 km na 33 hod. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Cieľom podujatia je zvyšovanie popularity a podpora aktívneho oddychu. Športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu s medzinárodnou účasťou. Prezentácia regiónu so sprievodnými kultúrnymi a edukačnými aktivitami. 

Jedinečné podujatie je z roka na rok rozširované o nové kategórie pretekov od 333 km, cez 222 a 111 k, až po 55 km vrátane pretekov pre elektrobicykle s cieľom zapojenia čo najširšej cieľovej skupiny cykloturistov. Preteky prebiehajú po vyznačených trasách Košického a z časti aj Prešovského kraja a sú spojené s náročným procesom vyjadrovaní a povolení príslušných orgánov štátnej správy (doprava, životné prostredie, štátna ochrana prírody, správy ciest, Správa NP Slovenský raj) a to v 4 okresoch (Sp.N.Ves, Rožňava, Levoča a Poprad). Podujatie je 2-dňové so sprievodným kultúrnym programom.

Očakávaný dopad: zvýšený počet účastníkov a návštevníkov podujatia.

 

Cieľová skupina: 

Tento pretek je určený všetkým priaznivcom cykloturistiky a športu, bez výnimiek. Radi sa ho zúčastňujú športové profi aj amatérske cyklokluby na Slovensku ako aj zo susedných štátov, široká verejnosť, priaznivci bike ako aj ebiku, či inak športovo založení ľudia. Rozširovaním ďalších súťažných kategórií bude oslovený väčší počet pretekárov aj v rámci amatérskej úrovne.

 

Návštevnosť:

Odhadovaný počet pretekárov v r. 2020 je 350. Odhadovaný počet návštevníkov v r. 2020 je 4000. Odhadovaný počet čitateľov, followerov....15 000.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Spišských 333 EXTREME je pretek s originálnymi pravidlami a jediné svojho druhu na Slovensku - prejsť na bicykli 333 km za 33 hodín po vyznačených cyklotrasách regiónu Spiša). Stal sa populárnym medzi športovcami ako aj verejnosťou - dôkazom čoho je čoraz väčší počet zahraničných účastníkov. Trasa pretekov prechádza cez 2 kraje a množstvo obcí, v ktorých sú naplánované v čase pretekov (počas 2 dní) sprievodné športové, kultúrne a edukačné aktivity, čím prilákajú k cykloturistike na Spiši okrem samotných účastníkov náročných pretekov a ich podporu, aj širokú športovú verejnosť. Súčasťou podujatia je cykloštafeta tzn. budú vytvorené 3 samostatné cyklookruhy v troch samostatných obciach (Gelnica, Poráč, Krompachy), cez ktoré je plánovaný pretek 333 EXTREME. Každý cyklookruh bude sprevádzať sprievodca, ktorý povedie danú skupinu trasou tak, aby odprezentoval krásu danej oblasti a prilákal čo najväčší počet "nepretekárov". Všetky okruhy, ktoré budú takto prejdené, budú odjazdené km spočítané a súčasne pôjde o pilotný projekt s pokusom o čo najväčší počet odjazdených km v jeden deň v regióne. Zámer je rozpohybovať ľudí, ukázať a spropagovať možnosti cyklo trás a podporiť región.

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Celkové oprávnené výdavky:  17 580 €

Výška podpory: 5 000 €

10.09.2020 - 13.09.2020
Michalovce - Námestie osloboditeľov, Zemplínska šírava, Morské oko, mesto Sobrance, ukrajina - mesto Užhorod

Zemplín Veterán Club Michalovce (žiadateľ) datuje svoj vznik v roku 2010 a odvtedy sa rodina Zemplín Veterán Club rozrastá. V rámci klubu sa snažia vlastnými silami renovovať autá a aj preto majú z každého “nového prírastku” veľkú radosť. Ich cieľom je, aby širokej verejnosti predstavili históriu aj prostredníctvom krásnych motoristických skvostov. 

 

Zemplín Veterán Club Michalovce, o. z. Pripravuje podujatie Zemplín Veterán Rallye, ktoré je známe medzi účastníkmi a návštevníkmi hlavne tým, že predstavuje historické aj prírodné skvosty destinácie Zemplín už po siedmykrát. Podujatie Zemplín Veterán Rallye je inšpirujúce z hľadiska historických unikátov. Návštevníci sa môžu dozvedieť veľa noviniek a zaujímavostí o historických vozidlách. O krajinách, kde tieto veterány vyrábali. Ale načerpajú aj veľa poznatkov z regionálnych dejín. Počas podujatia bude zabezpečený program, určený všetkým vekovým kategóriám. Každý ročník má určenú inú trasu, na ktorej účastníci spoznávajú krásy Košického samosprávneho kraja. 

 

O podujatí a jeho histórii: 

Zemplín Veterán Rallye píše už svoju 15 ročnú históriu. Posledných 7 ročníkov organizuje Zemplín Veterán Club Michalovce, o. z. a spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus posunuli na podujatie s medzinárodnou účasťou. Počas poslednýchštyroch ročníkov sa značne rozšírila nielen účastnícka základňa, ale hlavne návštevnícka zóna. 

Za posledné ročníky ponúkli všetkým účastníkom a návštevníkom bohatý program, predstavili región a lokalitu tak, že bola atraktívna pre účastníkov, či už to bola hudobná skupina, alebo kulinárske špeciality, či tradičné remeslá daného územia.

 

Zámery a ciele podujatia:

Cieľom Zemplín Veterán Club je predstavenie histórie prostredníctvom krásnych motoristických skvostov. Snahou je organizovať veteranisticke podujatie, ktoré budú medzi ľuďmi obľúbené z viacerých dôvodov: Jedným z nich je túžba spoznať minulosť cez konkrétne osoby a ich “historické tátoše”. Podujatie je každý rok situované v inej lokalite a s inými partnermi, preto zvyšuje konkurencieschopnosť jednotlivých lokalít a hlavne zvyšujú počet návštevníkov/turistov v danej lokalite, čím určite prispievajú k skvalitneniu ponúk cestovného ruchu. Podujatie je obohatené o kultúrny program a sprievodné aktivity, ktoré dopĺňajú požiadavky návštevníkov aj účastníkov podujatia. 

 

Cieľová skupina: 

Aktivity podujatia sú zamerané na viacero cieľových skupín. V prvom rade sa chce organizátor zamerať na návštevníkov/turistov, pre ktorých je toto podujatie získavaním nových zážitkov zo sveta veteránov, atrakciou, ktorá im poskytuje informácie nielen o nádherných skvostoch, ale majú možnosť spoznať aj kultúrne dedičstvo daného miesta.

Cieľovou skupinou, ktorá je podujatím taktiež intenzívnejšie oslovená, sú žiaci a študenti, pre ktorých pripravujú sprievodné aktivity, ktoré majú zábavný edukatívny charakter. Pre rodiny s deťmi bude počas podujatia pripravená aj oddychová zóna, kde sa o sprievodné aktivity postarajú organizácie, ktoré zabezpečujú atraktivity pre deti. 

 

Návštevnosť: 

Návštevnosť vzrástla oproti roku 2016, kedy podujatie navštívilo cca 5000 návštevníkov, tak v roku 2019 to bolo už cca 25 000 návštevníkov. 

Nakoľko podujatie nadobudlo medzinárodný charakter, organizátori predpokladajú aj zvýšenú dennú návštevnosť od 5 000 do 15 000 návštevníkov.

 

Nadregionálny charakter podujatia: 

Každý ročník sa podujatia snažia zamerať na iný región a ponúknuť nielen návštevníkom, ale aj účastníkom podujatia spoznávať krásne prírodné aj historické lokality Košického samosprávneho kraja a predstaviť vždy nejakú „novinku“. Novinkou posledného ročníka 2019 bolo absolvovanie etapy „Za hranicami Schengenu“, kde ponúkli všetkým účastníkom Zemplín Veterán Rallye 2019 spoznať prekrásne ukrajinské prihraničné mesto. Podujatie Zemplín Veterán Rallye v roku 2019 po prvýkrát prekročilo hranice Slovenska a navštívilo ukrajinské mesto Užhorod. Mesto, ktoré je známe svojou bohatou históriou. Predstavili sme účastníkom, ktorí k nám prišli nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia aj časť našej histórie, ktorá bola úzko prepojená práve s touto časťou Ukrajiny. Pretože Zemplín Veterán Rallye 2019 po prvýkrát prekročil hranice Slovenska s veľkým úspechom, organizátori sa rozhodli, že jubilejný 15. ročník rozšíria na 4-dňové podujatie a jeden deň budú prezentovať Košický samosprávny kraj na Ukrajine. Spolupráca s Veteranistickým klubom Ľvov priniesla výsledok a veteranisti z tohto klubu prijali pozvanie Zemplín Veterán Clubu a prídu počas podujatia na Zemplín Veterán Rallye 2020 na Slovensko.

Žiadateľ: Zemplín Veterán Club Michalovce, o. z. 

Celkové oprávnené výdavky:  51 500 €

Výška podpory: 8 000 €

12.10.2019
Tokaj

Začiatok októbra (12.10.2019) bude patriť športu a vínu, a to konkrétne behu, cyklistike a Tokaju.

Zaujímavé športové podujatie, Tour de Tokaj, otestuje pevnú vôľu všetkých milovníkov športu a dobrého vína. Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, no tentokrát sa stane miestom bežeckých a cyklistických pretekov. Je to jedinečná príležitosť, ako spoznať túto destináciu a jej nádherné vinice so zvýšeným tepom.

 

 

Pre účastníkov tohto podujatia budú pripravené bežecké a cyklo trate medzi obcami Malá Tŕňa, Veľká a Malá Bara, Černochov, Veľká Tŕňa a Čerhov. Tour de Tokaj je určený pre aktívnych, ale aj rekreačných športovcov. Na preteky sa môže prihlásiť každý, bez ohľadu na vek či pohlavie. Svoje sily si športovci zmerajú vo viacerých súťažných disciplínach, ktoré sa líšia dĺžkou trate (5/10 kilometrov). Je už len na vás, či sa cítite doma viac v bežeckých topánkach alebo v sedle bicykla. Tí najmenší si svoju kondíciu a túžbu po víťazstve môžu otestovať na kratšej, 1 kilometer dlhej pretekárskej dráhe.

Nájdite v sebe odvahu a prihláste sa na jedinečné preteky naprieč vinicami Tokaja! Zelený ani žltý dres síce nezískate, no najlepšie víno od slovenských vinárov môže byť ešte lepšou motiváciou.

Okrem samotných pretekov bude pre návštevníkov pripravený cyklo výlet so sprievodcov, ochutnávky vína či ďalší sprievodný program. Nudiť sa rozhodne nebudete. Tour de Tokaj môže byť jesennou skúškou vašej kondície. Zlaté tokajské medaily sú pripravené, a čo vy?

 

 
Kampaň:
Tour de Tokaj
07.09.2019 - 08.09.2019
Letisko Košice

 

Opäť po roku prichádza do Košíc podujatie, ktoré kombinuje vzrušujúci zážitok a trvalý záklon hlavy. Milovníci letectva a lietadiel si prídu na svoje už druhý septembrový víkend, keď sa areál Letiska Košice, Múzeum letectva v Košiciach a Aeroklub Košice stanú dejiskom najväčšieho leteckého dňa v celom Košickom kraji. Na všetkých čaká program plný zaujímavých leteckých ukážok doplnený o hudobné a tanečné vystúpenia, množstvo atrakcií, súťaží a možnosť zblízka sledovať prílety a odlety dopravných lietadiel. Košický letecký deň sa mení na Košické letecké dni, a tak vám musí byť jasné, že podujatie potvrá dlhšie, ako len jeden deň.

Tak sa pohodlne usaďte, zapnite si bezpečnostné pásy a pripravte sa na prelet úžasným víkendom!

 

 

“Zaleťte” si na Letecké dni do Košíc, kde môžete v priebehu dvoch dní obdivovať lietajúce stroje rokov minulých, ale aj moderné lietadlá a stíhačky. Dychberúce akrobatické predstavenia budú na programe počas celého dňa, keď sa na oblohe ukážu tí najlepší z najlepších. Slovenskí, maďarskí, poľskí a českí piloti predvedú svoje najzaujímavejšie čísla.

Na Košických leteckých dňoch si každý nájde to svoje. Nemusíte milovať lietanie, aby ste si tento deň užili. Množstvo skvelých atrakcií a zaujímavé ukážky zložiek Ministerstva obrany Slovenskej republiky vás určite zaujmú. Tých odvážnejších, samozrejme, čakajú aj vyhliadkové lety či krátky vzlet balónom.

Pripravte sa, odlietame 7. a 8. septembra.

 

Predaj vstupeniek spustený !

 

 

Kampaň:
Košické letecké dni
03.08.2019
Krásnohorské podhradie

Vitajte v časoch rytierov! Keď prídete prvú augustovú sobotu do Krásnohorského Podhradia, ako by ste nasadli do stroja času. Už po 14. raz vás pod majestátnym hradom Krásna Hôrka prenesú do stredoveku Krásnohorské hradné hry a vystúpenia známych šermiarskych skupín.

 

 

 

Tento historický festival sa môže pochváliť najväčším počtom rytierov, dvorných dám, lukostrelcov, šermiarov i sokoliarov. Medzi 250 účinkujúcimi bude dokonca aj šašo. Krásnohorské hradné hry sú jediným podujatím, ktoré sa koná pod hradom Krásna Hôrka, obľúbenou národnou kultúrnou pamiatkou na Gemeri.

Medzi najvyhľadávanejšie (najmä detskými návštevníkmi) body programu každoročne patrí dobývanie slameného hradu Slamburg, ale aj vlastnoručná remeselnícka výroba pod dohľadom odborníkov.

 

 

Hlavným ťahákom tohoročných Krásnohorských hradných dní bude divadelno-kaskadérska skupina Štvanci z Česka. V poslednom období sa Štvanci sústreďujú najmä na jazdecké predstavenia. Predvádzajú dobové hry, šermiarsku a ohňovú show a kavalérie – vojenské jazdy. Ich umenie ste mohli vidieť už v niekoľkých historických filmoch.

Krásnohorské hradné hry sú zážitkovou exkurziou do minulosti plnej rytierskych súbojov, ale aj dobrého jedla, remesiel a dobového umenia. Nenechajte sa presviedčať a jednoducho príďte. Neoľutujete!

 

 

 

 

Program Krásnohorských Hradných Hier:

 

06.05.2019
Spišská Nová Ves, Michalovce

Počas dvoch dní sa v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach stretlo spolu 450 študentov, ktorí mali možnosť diskutovať s filmovou teoretičkou Katarínou Mišíkovou z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na tému mediálnej manipulácie. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci edukačno-edičného projektu Obrazy (proti) extrémizmu, ktorý je určený všetkým typom stredných škôl. „Tento projekt vznikal od roku 2016 z našej občianskej frustrácie v súvislosti z čoraz viac rastúceho extrémizmu v slovenskej spoločnosti a keďže sme s kolegyňami filmové teoretičky a nie političky či občianske aktivistky, hľadali sme cestu ako prostredníctvom filmu šíriť osvetu v rôznych témach, ktoré sú spojené s neznášanlivosťou a intoleranciou,“ vysvetľuje nápad Mišíková.

Myšlienkou filmového vzdelávania stredoškolákov sa nadchol aj Košický samosprávny kraj spolu s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Obrazy (proti) extrémizmu priniesli stredoškolákom v spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom Art Film Fest. „Art Film Fest je skvelou oslavou začiatku leta. Aj preto sme radi, že sa nám darí toto jedinečné podujatie šíriť aj do iných regiónov nášho kraja. Zároveň nás teší, že festival drží krok s dobou a nastoľuje aktuálne témy, akou je aj téma mediálnej manipulácie. Považujem za dôležité podnecovať u mladých kritické myslenie, naučiť ich rozlišovať pravdivé zdroje od manipulatívnych, a tak vychovávať múdru generáciu, ktorá sa nenechá opiť rožkom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Stredoškoláci videli príklady mediálnej manipulácie prostredníctvom dvoch dokumentárnych filmov - Lož má krátke vlny a Taká malá propaganda. „ Vyberali sme pre nich zo šiestich zaujímavých tém ako napr. holokaust, genocída a zločiny proti ľudskosti, totalita - diktatúra - politická moc, alebo nacionalizmus a som rada, že prezentácia „Mediálna manipulácia“ nakoniec študentov zaujala,“ povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová Jurková.

Prvý premietaný film, ktorý študenti v kinosálach hodnotili, bol fiktívny príbeh konformistu Jozefa Haťapku, o ktorom nepravdivo referuje rozhlasový hlásateľ na krátkych rozhlasových vlnách BBC. Druhý dokument je výpoveďou bývalého redaktora Jozef B., ktorý sa podieľal na vytváraní pozitívneho obrazu Mečiarovho Hnutia za demokratické Slovensko pred parlamentnými voľbami roku 1998 a zosmiešňovaní predstaviteľov opozície. Študent Filip získava informácie najmä z internetu, knižiek a tvrdí, že väčšinou si robieva vlastný názor. Tieto filmy boli podľa neho dobre spracované, ukázali, ako dokážu média ovplyvniť naše vnímanie. Peter súhlasí s výrokom z jedného z dokumentov, že stokrát opakovaná lož sa stáva v televízii pravdou. Dodáva však, že on sám dokáže mediálnu manipuláciu celkom dobre vycítiť a vníma ju, žiaľ, čoraz častejšie. Vzdelávací program obsahuje spolu až 16 filmov, 8 starých dokumentárnych filmov a osem študentských dokumentov, z ktorých vzniklo dvoj-DVD spolu s manuálom pre učiteľov, ako rozoberať jednotlivé citlivé a zložité spoločenské témy. DVD s manuálom pre učiteľov plánujú autori projektu distribuovať postupne jednotlivým školám. „ Myslím si, že je veľmi potrebné o takýchto témach hovoriť hlavne s mládežou pre ich ďalšie smerovanie a posilnenie ich kritického myslenia. Prostredníctvom týchto zverejnených DVD môžeme žiakom lepšie vysvetliť, ako ich môže medializácia ovplyvniť v živote,“ myslí si Ing. Anna Petrovičová zo SOŠ Markušovská cesta, Spišská Nová Ves.

04.05.2019 - 05.05.2019
Malá stanica, Košice

História aj súčasnosť vlakovej dopravy na exkluzívnej RUŠŇOPARÁDE

Najväčšie železničiarske podujatie na Slovensku Rušňoparáda 2019 opäť ponúkne príjemnú dávku histórie aj súčasnosti vlakovej dopravy. Vlani prišlo do rušného depa obdivovať vlakové súpravy 15 - tisíc ľudí. „S radosťou musím skonštatovať, že obľúbená Rušňoparáda sa z roka na rok zlepšuje, nielen z hľadiska organizácie či návštevnosti, ale aj pokiaľ ide o exponáty pre železničných nadšencov. Tento rok potešíme aj tých najväčších „gurmánov“ - po prvý krát sa objaví skutočný historický klenot, Strieborný šíp. Vznikol tesne pred druhou svetovou vojnou a má za sebou pomerne pohnutú históriu. Sme radi, že práve na 19. ročník podujatia sa nám podarilo túto legendu zabezpečiť. Samozrejme, headlinom celého roka na Slovensku je svetový šampionát v ľadovom hokeji, Rušňoparáda 2019 sa preto bude niesť aj vo fanúšikovskom, v športovom a snáď aj majstrovskom duchu," prezrádza Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Rušňové depo svoje brány slávnostne otvorí pre návštevníkov 4. a 5. mája 2019. Všetko je už nachystané, bohatý rodinný program aj prehliadka železničnej techniky. Opäť nebude chýbať nostalgický vlak so salónnym vozňom z Maďarska, starobylé parné rušne, či historická drezina Škoda 1202. Po prvý krát v Košiciach budú môcť fanúšikovia vidieť aj 80 ročný motorový vozeň M260.001, nazývaný tiež „Strieborný šíp. Magnetom bude určite aj prerobené Porsche, konštruktéri ho nazvali PORCHELÍNO ( auto na koľajniciach) a bude slúžiť nielen na obdiv ale aj jazdy.

Pripravená je ukážka zbrojenia rušňa vodou a uhlím, práce kuriča a ďalšie interaktívne prehliadky. V modelárskych vozňoch nájdete „Fantastický svet železnice “v malom“ s jedinečným minisvetom železničných tratí a vlakov.

“Rušňoparáda patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia pre rodiny a každoročne láka do Košíc návštevníkov zo širokého okolia. Od organizátorov všetkých podujatí, ktoré podporujeme, požadujeme, aby okrem samotného programu pripravili aj sekundárnu ponuku a tým zapojili do celého procesu miestnych aktérov v turizme. Veľmi nás preto teší, že návštevníkov z rôznych kútov Slovenska železničiari pohodlne privezú na mimoriadnych nostalgických vlakoch priamo do Košíc, dokonca aj z takých miest, kde už osobná doprava roky nepremáva,“ povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Na podujatie sa odveziete bezplatne aj cestným vláčikom. RUŠŇOPARÁDA 2019 pripomenie výročie parného rušňa 498.104 Albatros, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1954 a venovať sa bude najmä Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2019. plánovaná je preto spanilá jazda dvoch rušňov VECTRON. V modrej farbe a v špeciálnej úprave pre hokejový IC vlak Macejko. „V stánku Košice Región Turizmus dostanú návštevníci cestovateľské tipy na túto sezónu, medzi ktorými majú dôležité miesto mimoriadne turistické vlaky - Gemerský, Ľadový a Tokajský expres. Milovníci cestovania sa dozvedia viac aj o celodenných organizovaných výletoch s programom, ktoré sme na tento rok nachystali,“ uviedla výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová Jurková.

Ako „modelky na točni“ budú v rámci TOČŇOPARÁDY vystavené na obdiv fanúšikom vlakov najkrajšie nostalgické aj moderné rušne a vozne. Rušňoparáda poskytne pastvu pre oči aj dvoma výstavami. „ Rušne trochu inak“ predstavujú modely fantastických lokomotív z netradičný súčiastok a svet rušňov. Vo vodnej veži bude prebiehať prezentácia dopravných povolaní aj učebných predmetov či odborov pod názvom „Študuj dopravu“.

Program bude nielen na zemi, ale aj vo vzduchu, na nebi sa objavia historické lietadlá, ktoré preletia ponad depo.. Rušňoparáda ako rodinné podujatie pripravila aj množstvo hier a atraktivít pre deti. Čaká vás na nej aj gastronomický zážitok - známi kuchári predvedú efektnú a chutnú kuchyňu

Záštitu nad podujatím prevzal Košický samosprávny kraj. Organizátorom podujatia je národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko s Podvihorlatským železničným spolkom.

 

Ak máte záujem o kúpu lístkov ponúkame Vám  možnosť ako ich získať pohodlne a rýchlo!

PREDAJ LÍSTKOV: 

Rodinný lístok

Dospelá osoba

Zľavnený lístok (dieťa 3 – 15 rokov/študent/dôchodca/ŤZP,železničiari)

Stránky

Odoberať RSS - Podujatie