Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Henckovce - barokový evanjelický kostol

Prvú písomnú zmienku o Henckovciach poznáme z roku 1470. V tom čase už obec dlhšie jestvovala a v nej aj pôvodne katolícky kostol Všechsvätých, ktorý v danom čase dozaista patril protestantom. V tomto období sa väčšina obyvateľov územia súčasného Slovenska hlásila k protestantským cirkvám, avšak násilná rekatolizácia spôsobila návrat pápežskej moci Vatikánu. V čase vydania tolerančného patentu, ktorý viery katolíkov a protestantov aspoň čiastočne zrovnoprávňoval (ale nie celkom), sa už pomer obrátil. Tolerančný patent vydal cisár v roku 1781 a vtedy už na jedného protestanta Rakúsko-Uhorskej monarchie pripadali traja katolíci. V súvislosti s tým sa vracali taktiež kostoly a iný majetok katolíckej cirkvi.

Napriek opísaným pomerom ostali na mape vtedajšieho Uhorska územia, ktoré boli prevažne protestantské. K nim patrili najmä Trenčianska a Gemerská stolica. Henckovce spadali pod Gemerskú. Jej veriaci patrili začiatkom 18. storočia pod artikulárny zbor v Nižnej Slanej. Konkrétne od roku 1706, kedy sa im za pomoci Andrášiovcov podarilo odtrhnúť od katolíckej fary v Gemerskej Polome. Bolo zrejmé, že jednou z prvých aktivít bude výstavba evanjelického kostola v Henckovciach. Ten však ukončili až v roku 1798, ale pretože evanjelické kostoly nesmeli mať veže, samostatnú murovanú zvonicu pristavali ešte neskôr, keď náboženská sloboda zapustila v krajine hlbšie korene.

Kostol prešiel čiastočnými úpravami v klasicistickom slohu, avšak v interiéri barok stále dominuje. Väčšina zariadenia pochádza z čias výstavby. Zaujímavosťou je, že značná časť sakrálnych artefaktov je dielom majstrov z Henckoviec, teda ide o miestnu umeleckú tvorbu.

Barokovo-rokový oltár a vyrezávaná kazateľnica pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Oltárny obraz Krista namaľoval profesor kreslenia Karol Schablík.

Zaujímavý je organ, ktorý je starší než samotný kostol. V roku 1822 ho farnosť zakúpila za 600 viedenských forintov zo Spišskej Novej Vsi, kde sa dovtedy nachádzal v inom evanjelickom kostole.

Obec na požiadanie chrám pre turistov sprístupní.

Obecný úrad
Henckovce 60
049 23 Henckovce

Slavomír Szabó

Telefón: 
058 7881 263
Email: 
ocuhenckovce@stonline.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 1 ľudí