Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Gitarové múzeum v Sobranciach

Ciele projektu
Pozdvihnúť úroveň a atraktivitu galérie svetového unikátu Gitarového múzea.
Vizuálne zatraktívniť a obnoviť odstrašujúci exteriér budovy galérie múzea.
Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre návštevníkov múzea.
Zvýšiť povedomie o Gitarovom múzeu zintenzívnením a skvalitnením foriem propagácie.

Východisková situácia
Mesto Sobrance patrí medzi mestá s menším počtom obyvateľov no zároveň so slabo rozvinutou infraštruktúrov cestovného ruchu. Záujem turistov láka už roky jediná atrakcia  mesta GITAROVÉ MÚZEUM SLOVENSKO. Múzeum vzniklo v roku 1996 a k dnešnému dňu disponuje s viac než 1000 exponátmi z ktorých je vystavených žiaľ len 250 kusov. V posledných rokoch došlo k výraznemu posunu v rozvoji múzea. Podarilo sa sprístupniť ďalšiu miestnosť múzea, postaviť nový plot a čiastočne zveľadiť okolie múzea. Budova v ktorej sa galéria nachádza však z vonku pôsobí odstrašujúcim dojmom keďže návštevník získava prvý dojem pohľadom na starú zničenú omietku a vizuálne neatraktívnu strechu ktorá nutne potrebuje nový náter. Zároveň pri návštevách väčšieho počtu návštevníkov najmä v letných mesiacoch - autobusové zájazdy - vzniká obrovský problém s chýbajúcou oddychovou zónou, kde by skupiny čakajúce na výklad v múzeu ktorý zväčaša trvá viac než hodinu, si mali možnosť odpočinúť popr. občerstviť sa. Tieto negatívne vplyvy zanechávajú zlý dojem z prostredia a opakovane sme dotazovaní na doplnenie týchto nedostatkov. Zároveň chýba aj napriek snahám o propagáciu prostredníctvom médií propagovanie múzea v informačných centrách, poprípade cestovných kanceláriách.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Ako je zrejmé z priloženej vizualizácie, po obnove fasády budovy múzea a oprave strechy získa tento dôležitý kultúrny stánok aj svoju patričnú estetickú úroveň. Zároveň vďaka doplneným službám - možnosť odychu a relaxu priamo v areáli múzea udržíme u nás návštevníkov dlhšie čím vznikne priestor pre ďalší rozvoj ponúkaných skužieb. Vďaka novým formám propagácie, získa múzeum nových priaznivcov, nielen z oblasti aktívnych či neaktívnych hudobníkov, ale aj z oblasti laickej verejnosti.

Spôsob realizácie projektu
1) Vizuálne zatraktívniť a obnoviť odstrašujúci exteriér budovy galérie múzea
1.1. Kompetne obnoviť 30 rokov starú, zničenú fasádu budovy múzea - osekať starú vonkajšiu omietku, urobiť prednástrek, naniesť strojovú omietku, urobiť armovanie sklotextilnej mriežky, urobiť penetrovanie fasády, natiahnuť fasádnu omietku
1.2. Oprava strešnej krytiny - klampiarske práce, nový náter
2) Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre návštevníkov múzea
2.1. Sprístupniť ďalšiu sekciu galérie
2.2. Vytvoriť doposiaľ chýbajúcu čakaciu zónu so sedením pre návštevníkov
3) Zvýšiť povedomie o múzeu zintenzívnením a skvalitnením foriem propagácie
3.1. Vyrobiť a umiestniť propagačné tabuľe múzea v informačných centrách v celom regióne
3.3  Zabezpečiť distribúciu v informačných centrách
3.4. Obnoviť webstranku múzea

Udržateľnosť výsledkov projektu
Gitarové múzeum momentálne vo svojej galérii pre návštevníkov sprístupnilo viac než 200 vzácnych exponátov, no celkový počet exponátov zatiaľ umiestnených v depozite múzea presahuje 1000 kusov. S ohľadom na narastajúci záujem návštevníkov zo slovenska i zahraničia je záväzný predpoklad neustáleho rozširovania galérie múzea o ďalšie tématické miestnosti. Snahou je zapájať sa do ďalších  možností financovania s cieľom rozšíriť ponuku dopytovaných služieb pre návštevníkov o reštauračné zariadenie. Občianske združenie vstupuje aktuálne do verejnej zbierky na podporu tohto unikátu z čoho plánuje financovať prvý ročník ČESKOSLOVENSKÉHO gitarového festivalu v areáli múzea. Už niekoľko rokov prebiehajú pravidelné návštevy múzea i v budove múzea nachádzajúcej sa keramickej dielne zo strany šolských zariadení v rámci hudobnej a výtvarnej výchovy detí.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 940,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí