Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Gelnica - gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie

Medzi architektonické dominanty mesta patrí gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza zo 14 storočia. Je dokonca dôvodné predpokladať, že kostol je ešte starší, resp. jeho súčasná sakristia bola ešte v minulosti starším samostatným kostolom, ku ktorému bol dostavaný súčasný chrám. Podľa záznamov sa v Gelnici už v 13. storočí nachádzal kostol sv. Barbory, ktorý mohol byť takto prestavaný.

Výstavba lode kostola sa datuje do 15. storočia. Doposiaľ sa zachovali pôvodné gotické krížové klenby v bočných lodiach, rovnako v sanktuáriu a pastofóriu. V strednej časti lode sa už však nachádza vysoká baroková klenba z 18. storočia. Veža prešla výraznou prestavbou a svoj súčasný vzhľad získala v druhej polovici 19. storočia.

V chráme sa nachádza gotická cínová krstiteľnica z konca 14. storočia. Zhotovil ju spišskonovoveský majster Konrád a vyzdobil vyobrazeniami viniča a medailónmi. Gelnica bola známa ako banícke mesto, pričom baníci si za svoju patrónku zvolili sv. Barboru. Jej kamennú sošku z obdobia neskorej gotiky uvidíte v pastofóriu.

V interiéri je viacero pamiatok z 18. storočia. Patrí sem predovšetkým obojstranne namaľovaný obraz, ale tiež monštrancia a cibórium, ktoré zhotovil majster Ján Szilaši.

Návštevníka zvyčajne najviac upúta hlavný oltár, ktorý je vysoký 17 metrov. V jeho strede dominuje socha patrónky kostola – Panny Márie, pričom výjav približuje jej vstup do nebeského kráľovstva. Medzi sochami nájdete aj uhorských kráľov svätého Štefana, svätého Ladislava, ale tiež svätú Alžbetu Uhorskú, svätého Mikuláša a svätého Klementa.

Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie je verejnosti prístupný v čase bohoslužieb, prípadne na základe dohody s miestnou farou alebo Turistickou informačnou kanceláriou Gelnica.

text: Slavomír Szabó

Telefón: 
053/482 12 68
Príloha:
Región navštívilo 2 ľudí