Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg
Objav
Objav

Prírodu

Spoznaj
Spoznaj

Miesta

Zaži
Zaži

Podujatia

Prejdi
Prejdi

Tematické cesty

Mapa
Objav

Obľúbené miesta

Najnovšie príspevky

Literárny večer venovaný českému spisovateľovi Petrovi Placákovi. Osobná výpoveď publicistu, historika, textára a bývalého člena skupiny The Plastic People of the Universe, ktorého knihy Fízl, Kádrový dotazník, Medorek, Gottwaldovo Československo ako... nekompromisne zachytávaj...
Moderovaná panelová diskusia na tému slobody a demokracie s podtitulom „Ako sa nestať súčasťou propagandy“. Pojmy ako informačná vojna, propaganda (a ako sa pred ňou chrániť nielen na sociálnych sieťach), kritické myslenie, vlastný názor a iné, si rozoberieme spoločne s našimi vzácnymi...
Výstavou zápalkových nálepiek „Matchbox art 50‘ & 60‘ - Made in Czechoslovakia“ z bývalého Československa otvoríme festival Matrioshka 2015. Výstavný výber obsahuje viac ako 1300 originálnych etikiet zápalkových škatuliek z 50. a 60. rokov minulého...
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej vsi organizuje počas druhého novembrového víkendu (13. - 15. 11. 2015) už 3. ročník workshopu pre vedúcich folklórnych kolektívov zo Spiša. Projekt podporený finančnou dotáciu MKSR bude realizovaný v osvedčenom prostredí Poráč...
Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného...
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach predstavujú zborník vedeckých štúdií Poznávanie dejín Slovenska vydaného pri príležitosti životného jubilea historika Prof. PhDr...
Prednáška z cyklu Rozhovory o prírode o vesmírnych telesách na Zemi, meteoritoch, sprievodné podujatie k výstave Minerály pod lupou. Prednášajúci: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.; Astronomický ústav SAV.

Stránky