Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dvorníky Včeláre

Dvorníky sú veľmi starou dedinou, prezrádza to aj názov obce. Dvorníci boli pôvodne kráľovskými poddanými spravovaní comesom, ktorí pracovali na kráľovských majetkoch. Podľa nich dostala obec názov, keď obyvatelia Dvorník boli dvorníkmi turnianskeho kráľovského majetku. Po tatárskych nájazdoch ich kráľ daroval šľachticom za verné služby a počas celého stredoveku často menili majiteľa. Po tureckej nadvláde a sérii lúpežných nájazdov a epidémií obec spustla. V roku 1720 bola znovuosídlená a o sto rokov neskôr už mala okolo 700 obyvateľov. Počas druhej svetovej vojny bola obec súčasťou Maďarska.
V časti Včeláre stojí klasicistický reformovaný kostol z roku 1792. Zo svetských pamiatok sa tu zachovala napríklad kúria z 18. storočia. Rímskokatolícky barokovoklasicistický Kostol Narodenia Panny Márie v Dvorníkoch bol postavený v roku 1801. V miestnej časti Včeláre je zaujímavá dedinská zástavba, typická pre prelom 19. a 20. storočia.

Príloha:
Región navštívilo 2 ľudí