Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dom ľudových tradícií v Čerhove

Obec Čerhov je síce situovaná na národnostne zmiešanom území Tokaja, ide však o rýdzo slovenskú dedinu, o čom svedčia aj jej expozičné zbierky sústredené v Dome tradícií. V rámci zatraktívnenia cestovného ruchu i pozdvihnutia lokálpatriotizmu svojich obyvateľov otvorila obec Čerhov v roku 2006 Dom tradícií s expozičnými zbierkami zameranými na etnológiu.
 

V miestnosti, ktorá je vlastne rekonštrukciou charakteristickej gazdovskej izby, nájdete dobový nábytok,kuchynské náčinie ale aj funkčné krosná a kolovraty z čias, keď si domáce obyvateľstvo vyrábalo látky z konope. Súčasťou expozície sú ukážky starých ručných prác, medzi ktoré patria vyšívané obrusy, ručníky a kroj.

Ďalšiu časť prehliadky tvorí starožitné poľnohospodárske náčinie. Približuje časy ručnej a konskej orby,kosenia lúk a furmančenia. Samozrejme, nechýbajú ukážky náčinia vinárstva. To má v Čerhove obzvlášť silnú tradíciu, pretože ide o dedinu slovenskej tokajskej oblasti. S tým bola spojená aj výroba dubových sudov. Akotechnický unikát možno hodnotiť veľký ručný lis, ktorý bol vyrobený vo Viedni v roku 1903. Toto zariadenie je stále funkčné. Prehliadku dotvárajú historické fotografie z obce, ktoré dokumentujú jej jednotlivé obdobia i dobové oblečenie.

Súčasťou Domu tradícií Čerhov je turistické informačné centrum tokajskej oblasti. Informácie však získate aj na obecnom úrade, ktorý na požiadanie expozíciu sprístupní všetkým turistom.

Telefón: 
056/679 3222
Email: 
starosta@cerhov.sk
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 4 ľudí