Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dobšiná

Banícka osada Dobšiná bola založená na začiatku 14. storočia. Prvá doložená písomná zmienka o lokalite pochádza z roku 1320, prvá zmienka o osade a jej kolonizovaní nemeckými baníkmi pochádza z roku 1326. Leží v údolí Dobšinského potoka v strednej časti Slovenského rudohoria v časti nazývanej Dobšinské predhorie. Vďaka rozvoju baníctva získala Dobšiná právo meča aj jarmočné právo a od konca 15. storočia sa spomína ako mesto.

Banícke mesto využívalo priazeň panovníkov a tak získavalo postupne rad privilégií, typických pre banské mestá. K významným patrilo napríklad to, že obyvatelia Dobšinej boli slobodní mešťania, ktorí nepodliehali žiadnemu šľachticovi. Od roku 1723 bolo mesto oslobodené aj od platenia poplatkov z baníctva a užívalo tak fakticky právo slobodného kráľovského mesta.

Výraznú stopu zanechalo na Dobšinej obdobie tureckej nadvlády - Turci sa mesta zákerne zmocnili 14. októbra 1584, vydrancovali ho a viac ako 350 obyvateľov odvliekli do zajatia.
Ďalším zaujímavým obdobím boli protihabsburské povstania. Počas povstania františka Rákocziho II. boli v Dobšinej zriadené zbrojárske dielne, ktoré zásobovali zbraňami a muníciou povstalecké vojsko.

Baníctvo tvorilo kostru prosperity mesta až do polovice 20. storočia, kedy boli náleziská rúd takmer vyťažené. Posledne sa v Dobšinej ťažil azbest.
Rozvinuté baníctvo a vysoké príjmy do mestskej pokladnice zabezpečovali prosperitu celej komunity. Existjú záznamy o 50 remeselníckych dieľňach na území mesta (80. roky 18. storočia). Od roku 1686 v meste pracovala aj papiereň, ktorá spracúvala drevo z okolitých lesov.

Vďaka ekonomickej prosperite malo výborný zvuk aj školstvo v Dobšinej. Medzi významnými osobnosťami našich dejín nachádzame aj absolventov latinskej školy v Dobšinej - Juraj Palkovič, Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmányi. Mestská banícka škola vychovávala odborníkov aj pre iné banské mestá a podniky.

Kríza baníctva ktorá kuminovala na prelome 19. a 20. storočia zapríčinila mohutný exodus - z Dobšinej sa vysťahovali za prácou takmer 1000 obyvateľov. Hoci mesto bolo založené nemeckými kolonistami, ich vplyv bol postupne vytláčaný maďarským živlom a mesto zažilo v 2. pol. 19. storočia silnú maďarizačnú vlnu.

Pamiatok, ktoré vás v Dobšinej určite zaujmú, nie je veľa, pretože mesto v roku 1855 spustošil ničivý požiar. Pred ohňom zostal uchránený iba

  • evanjelický kostol z 15. storočia, vybudovaný na základoch staršieho kostolíka
  • katolícky kostol sv. Františka Xaverského z r. 1792
  • neorenesančná radnica, postavená v rokoch 1868 - 1869
  • a samozrejme aj Dobšinská ľadová jaskyňa
Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí