Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Denný tábor divadla Thália s Anikó Varga

01.07.2017 - 03.07.2017
Thália Színház, Košice

Denný divadelný a filmový tábor v Thália Színház pod vedením Anikó Varga, hlavnej protagonistky seriálu 1890. 

MIESTO KONANIA: Divadlo Thália Szinház, Máraiho štúdio, Timonova č. 3, Košice
TERMÍNY: 1. 3-7. júl 2017,
2. 14-18. august 2017,
3. 21-25. august 2017

* Deti majú možnosť sa prihlásiť do skupín vedených v slovenskom alebo v maďarskom
jazyku, podľa ich výberu.
* Odporúčaný vek dieťaťa: 6-14 rokov.
* Príchod detí do Máraiho štúdia, na Timonovu ulicu č. 3 je v čase od 8:00, kde deti preberá
pedagogický dozor.
* Umelecké aktivity začínajú denne od 9:00, predpokladané ukončenie do 16:00, s
prestávkami na občerstvenie a obed.
* Organizátor zabezpečuje deťom okrem odborného personálu, pedagogický dozor, pitným
režim a stravu (desiata, obed, olovrant).

CENA: ...pri záväznom prihlásení na jeden z termínov

1 dieťa 80EUR/ týždeň
2 deti 75EUR/ týždeň/ osoba
3 a viac detí 70EUR/ týždeň/ osoba

PRIHLÁŠKU NÁJDETE : na letáku v prílohe, na www.thaliaszinhaz.sk, FB divadla Thalia színhaz

Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
Žáner:
Cieľová skupina:
Otváracie hodiny:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí